Lukiodiplomit

Useista taito- ja taideaineista voidaan suorittaa taidonnäyte, diplomi, josta saa erillisen todistuksen. Lukiodiplomien sisältö on valtakunnallisesti samanlainen kuten myös arviointikriteerit. Opetushallitus vahvistaa oppiaineittain valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen muodon.


Kuvataiteen lukiodiplomi

Tehdään 2. jaksossa. Tehtävät julkaistaan jo keväällä, toukokuun lopulla. Valitse kurssi kuv10. Kuvatataiteessa täytyy olla neljä kurssia suoritettuna ennen diplomin aloittamista, mutta kurssin voi suorittaa myös tavallisena soveltavana kurssina. Lisätietoja Tuula Muhoselta.


Liikunnan lukiodiplomi

Aloitetaan abivuoden syksyllä, yleensä 2. jaksossa. Liikunnan lukiodiplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut väh. 5 kurssia, joista yksi voi olla liikunnan lukiodiplomikurssi. Lisätietoja Jaana Kuoppalalta, Jarno Ihmeeltä ja Reijo Pullilta.


Musiikin lukiodiplomi

Lisätietoja  Lajos Oláhilta.


Tanssin lukiodiplomi

Lisätietoja Johanna Huhtalalta.


Teatterin lukiodiplomi

Diplomikurssi järjestetään vuosittain 4. jaksossa ja se sopii valittavaksi toisena tai kolmantena vuonna. Teatterin lukiodiplomikurssiin osallistuminen edellyttää kurssien Aia13, 16 ja 17 suorittamista. Teatteriproduktioon osallistumista (aia18-20) suositellaan. Lisätietoja Johanna Huhtalalta.


Median lukiodiplomi

Opiskelijan on suoritettava AIA12 Julkaisutoiminta ja 3 seuraavista kursseista, jotka lasketaan osaksi median lukiodiplomin suorittamista:
YHT01 Yhteiskuntatieto
YHT03 Kansalaisen lakitieto
YHT06 Median vallassa
YHT07 Näin vaikutan yhteiskunnassa
AIA04 Tekstit ja vaikuttaminen
Lisätietoja Marja Jauhiaiselta.


Puheilmaisun koe

Lisätietoja Tea Kallio-Isohellalta.


Vieraan kielen suullisen kielitaidon koe

Pitkässä ja keskipitkässä kielessä suoritetaan osana suullisen kielitaidon kurssia suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen. Valitse pitkän vieraan kielen kurssi 8 tai keskipitkän kielen kurssi 6.


Arviointi

Lukiodiplomin suorituksen arvioi lukion opettaja yhdessä toisen arvioitsija kanssa. Lukiodiplomin suorituksesta annetaan yleisarvosana asteikolla 1-5: 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä ja 1 = hyväksytty. Numeroarvostelua voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite. Se voidaan jättää merkitsemättä lukion päättötodistukseen, jos opiskelija sitä pyytää.