Kansainvälistämiseen liittyviä hankkeita

Hollantilaisten ja ruotsalaisten kanssa toteutettava vastuullisen kuluttamisen hanke, johon sisältyy hankekokouksia sekä
opiskelijavaihtoa Rijnlands Lyceumin sekä mahdollisesti San Donassa sijaitsevan koulun kanssa helmi- ja huhtikuussa 2018. Tarkempi aikataulu kotisivun tapahtumakalenterissa.
Liikkuvuuteen osallistuu 25 junioria. Hankkeen omakustannushinta hollantilaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön tulee olemaan noin 220 euroa.
Hanketta esitellään ja siihen ilmoittaudutaan alustavasti to 28.9. luokassa A205 klo 9.20


FINAL-hankkeeseen
liittyen yhteistyötä kanadalaisten koulujen
kanssa, jossa luodaan uudelleen koulun arviointisysteemiä sekä kehitetään samalla osallisuuttta ja tasavertaisuutta koulussa, tehdään ryhmätöitä aiheena alkuperäiskansojen kulttuurit ja niiden säilyttäminen sekä kehitetään osallistamista matematiikan opetuksessa. Opiskelija-
ja opettajavaihtoa edmontonilaisen Jasper Place High Schoolin kanssa
kevätlukukaudella. Uusia kouluja on mahdollisesti tulossa ohjelmaan mukaan ja ohjelman luonne on muuttumassa uuden rahoitusohjelman tultua julki tämän lukuvuoden aikana.

Lokakuussa on hanketapaaminen Reykjavikissa, johon osallistuu jo valmistuneita FINAL-hankkeessa olleita opiskelijoita ja hallintohenkilöstöä. Tapaamisen tavoitteena on kartoittaa hankkeen vaikuttavuutta siihen osallistuneisiin henkilöihin.
Hanke suunnataan lähinnä junioreille ja senioreille.Alustava omavastuu on 600 euroa.

Hanketta esitellään alustavasti to 28.9. luokassa A113 klo 9.20

Valmistelemme myös CERNiin suuntautuvaa opintomatkaa opiskelijoille lukuvuodelle 2018-19 fysiikan opettajien
kanssa. Toteutuksen valmistelu aloitetaan tänä lukuvuonna. Hanke suunnataan lähinnä abeille ja senioreille.


Aloitamme myös opiskelijavaihdon Venäjällä sijaitsevan novgorodilaisen koulun kanssa. Aiheena on vastuullinen kuluttaminen ja siinä tehdään aluksi samoja projektitehtäviä kuin hollantilaisten kanssa toteutettavassa hankkeessa. Novgorodilaiset ovat tulossa vierailulle syyslukukautena ja meidän opiskelijat ovat menossa
vastavierailulle huhtikuussa 2018. Hankkeeseen otetaan venäläisestä kulttuurista kiinnostuneita nuoria maksimissan 10. Yhteistyökieli on englanti. Hankkeen omavastuu tulee olemaan aika pieni noin 80 euroa. Novgorod on Seinäjoen kaupungin ystävyyskaupunki.

Hanketta esitellään ja siihen ilmoittaudutaan alustavasti to 28.9. luokassa B104 klo 9.20

Opiskelijavaihto espanjalaisen IES Doctor Fleming -koulun kanssa jatkuu espanjalaisten vierailulla meillä
1-8.10.2017. Opiskelijavaihtoa jatketaan ja mahdollisesti teemme vastavierailun IES Flemingiin seuraavan vuoden lokakuun 2018 alussa. Vaihto on suunnattu ensisijaisesti espanjan kieltä opiskeleville senioreille. Opiskelijavaihdon toteutuessa omavastuun osuus on noin 300-400 euroa.

Hanketta esitellään ja siihen ilmoittaudutaan alustavasti to 28.9. luokassa B103 klo 9.20

Opiskelijavaihdon toinen vaihe on vuorossa myös unkarilaisen Kecskemétissä sijaitsevan lukion kanssa. He ovat vierailulla koulussamme 3-8.10.17. Aiheeksi muotoutuu luonnontieteiden
ja matematiikan opetus. Jatkosta keskustellaan heidän kanssaan vierailun aikana.

Hanketta esitellään D104 to 28.9. luokassa B104 klo 9.20


Toteutamme opiskelijavaihtoa Ranskassa, Saumurissa sijaitsevan, St
Louis-lukion kanssa.
Tämän lukuvuoden aiheena on ilmaisutaito ja kuvataide.
Tänä lukuvuonna on vuorossa ranskalaisten vierailu lukiossamme. Vierailu ajoittuu helmikuulle 2018. Isänniksi otetaan nyt myös uusia opiskelijoita, jotka eivät ole olleet aikaisemmin mukana. Hanketta jatketaan sitten vastavierailulla, joka järjestetään seuraavana lukuvuonna. Hankkeen omakustannushinta tulee olemaan noin 320 euroa, johon sisältyy myös vierailu Saumurissa.
Hanketta esitellään ja siihen ilmoittaudutaan alustavasti to 28.9. luokassa A220 klo 9.20

Meillä on myös sopimus ranskalaisen Cholet’ssa
sijaitsevan Sainte Lyceen
kanssa. Meidän opiskelijamme voivat hakeutua opiskelemaan siellä noin kolmen kuukauden jaksoiksi ja asua paikallisessa perheessä tuon ajan. Hinta on noin 300 euroa kuukaudelta.

Mahdollisuudesta kerrotaan to 28.9. luokassa B102 klo 9.20

Kevätlukukaudelle 2018 on tulossa Olympialaisten
historiaan ja tulevaisuuteen suuntautuva
opintokokonaisuus, johon sisältyy opintomatka Ateenaan ja Maratoniin. Opintomatkaa edeltää noin puolen kurssin mittainen valmistelu- ja valmennus osuus. Aihepiireissä yhdistyvät historiaan ja liikuntaan liittyvät
asiat. Opintokokonaisuuteen otetaan 15 opiskelijaa. Omakustannushinnan arvioidaan alustavasti olevan 430 euroa.

Hanketta esitellään ja siihen ilmoittaudutaan alustavasti to 28.9. luokassa A202 klo 9.20

Kevätlukukaudella 2018 on alkamassa uudelleen yhteistyö saronnolaisen koulun kanssa,. Saronno sijaitsee Milanon vieressä Italiassa. Yhteistyössä painottuvat liikunnan ja kultuurin roolit. Saronnolaiset ovat tulosas vierailulle keväällä 2018 ja me olemme vastaveirailulla Saronnossa syksyllä 2018.Opintokokonaisuuteen otetaan 15-20 opiskelijaa. Omakustannushinnan arvioidaan alustavasti olevan 330 euroa.
Hanketta ja kokemuksia edellisiltä vuositlta esitellään ja siihen ilmoittaudutaan alustavasti to 28.9. innoaulassa klo 9.20

Wegeliuksen tuotantoon osallistuvat opiskelijat ovat parin viime vuoden aikana järjestäneet yhdessä
opintovierailun, jota on osittain rahoitettu Wegeliuksen myynnillä. Kohteeksi on alustavasti mietitty Dublinia tai Reykjavikia. Opiskelijat vaikuttavat itse paljon ohjelman sisältöön ja kustannuksiin. Kukin voi myymällä Wegeliuksia pienentää omavastuuosuuttaan. Arvioitu omavastuu lähtee pienenemään 400 eurosta. Osallistuvat
opiskelijat ovat ÄI12-kurssin opiskelijoita.
Asiaa esitellään to 28.9. luokassa A112 klo 9.20

Olemme tänä vuonna hakemassa Erasmus+-ohjelmasta
opettajien täydennyskoulutuksen apurahaa sekä koulujen välisiin hankkeisiin KA2-ohjelmasta.
Sisällöt määrittyvät myöhemmin.

Haemme myös Nordplus-ohjelmasta apurahaa
yhteistoimintaan pohjoismaisten koulujen kanssa. Ohjelma aloitetaan sitten seuraavana lukuvuonna 2018-2019.


Kotikansainvälistämiseen liittyviä toimia

Kotikansainvälisyttä toteutetaan usealla eri tasolla aina yksittäisistä oppitunneista yhteisiin tapahtumiin.

Globaali vastuu –opintokokonaisuuden opiskelijat toteuttavat tempauksia, joihin osallistuu koko koulu ja samalla he itse oppivat kansainvälisyyttä koko jakson ajan.

Keväällä saamme Zimbabwen Aids-orpojen lähettilään vierailulle koululle.

2-6.10.2017 toteutetaan koulullamme kansainvälisyysviikko, jossa tutustetaan opiskelijoita erilaisiin kulttuureihin ja samalla kysytään, mitä moderni suomalaisuus on. Suunnitteilla on esiintymisiä sekä työpajoja.

Vaihto-opiskelijoita on koulussamme tällä hetkellä kuusi kappaletta, ja tutor-koulutuksessa valmennamme kv-tutoreita huolehtimaan heistä etenkin lukuvuoden alussa. He järjestävät myös koululle yhteisen aamunavauksen vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Muitakin tapahtumia on tulossa.