Kansainvälistämiseen liittyviä hankkeita


Hollantilaisten, italialaisten ja ruotsalaisten kanssa toteutettava vastuullisen kuluttamisen hanke, johonsisältyy hankekokouksia sekä opiskelijavaihtoa Rijnlands Lyceumin kanssa helmi- ja huhtikuussa 2017. Liikkuvuuteen osallistuu 25 junioria.

Yhteistyö kanadalaisten koulujen kanssa, jossa luodaan uudelleen koulun arviointisysteemi ja lisätään opiskelijoiden osallisuutta koulun toiminnassa. Uutena osana aloitamme kestävänkehityksen suunnitelman laatimisen osallistuvien koulujen kesken. Opiskelija- ja opettajavaihtoa Jasper Place High Schoolin sekä McNally High Schoolin kanssa lokakuussa 2016 ja toukokuussa 2017.

Valmistelemme myös CERNiin suuntautuvaa opintomatkaa fysiikan opettajien kanssa. Toteutus siirtynee kuitenkin lukuvuoteen 2017-18.

Opiskelijavaihto espanjalaisen IES Doctor Fleming -koulun kanssa lokakuun lopulla 2016. Vaihto on suunnattu ensisijaisesti espanjan kieltä opiskeleville senioreille.

Toteutamme opiskelijavaihtoa Ranskassa, Saumurissa sijaitsevan, St Louis-lukion kanssa. Tämän lukuvuoden aiheena on ilmaisutaito ja kuvataide. Vaihdon sisältö on vielä suunniteltavana ja arvoitu opiskelijamäärä on noin 15 opiskelijaa ja etusija on ranskan kieltä opiskelevilla.

Toteutamme opiskelijavaihtoa myös unkarialisen Kecskemétissä sijaitsevan lukion kanssa. Aiheeksi muotoutuu luonnontieteden ja matematiikan opetus. Vaihdon sisältö on vielä suunniteltavana ja arvoitu opiskelijamäärä on noin 15.

Opintomatka Pietariin toteutetaan3-6.5.17. Kulttuuripainotteiseen ohjelmaan kuuluu myös vierailu ystävyyskoulussamme. Osallistuvien opiskelijoiden määrä noin 15.

Jonna-Maria Huttusen yksi opiskelijaryhmä on yhteydessä uusikaarlepyyläisen koulun opiskelijoiden kanssa ja viettävät päivän ruotsinkielisessä koulussa. Alustava ajankohta marraskuussa 2016.


Mahdollisesti on tulossa vielä ulkomaille suuntautuva opintovierailu koulun vuosikirjan tekijöille, mutta asia on vielä avoin.Kotikansainvälistämiseen liittyviä toimia

Kotikansainvälisyttä toteutetaan usealla eri tasolla aina yksittäisistä oppitunneista yhteisiin tapahtumiin.

Globaali vastuu –opintokokonaisuuden opiskelijat toteuttavat tempauksia, joihin osallistuu koko koulu ja samalla he itse oppivat kansainvälisyyttä koko jakson ajan.

Keväällä saamme Zimbabwen Aids-orpojen lähettilään vierialulle koululle.

14-18.11.2016 toteutetaan koulullamme kansainvälisyysviikko, jossa tutustetaan opiskelijoita erilaisiin kulttuureihin ja samalla kysytään, mitä moderni suomalaisuus on. Suunnitteilla on esiintymisiä sekä työpajoja.

Vaihto-opiskelijoita on koulussamme tällä hetkellä kuusi kappaletta, ja tutor-koulutuksessa valmennamme kv-tutoreita huolehtimaan heistä etenkin lukuvuoden alussa. He järjestävät myös koululle yhteisen aamunavauksen vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Kv-tutorit osallistuvat lisäksi OPH:N ja CIMOn kansainvälisyyspäivien järjestämiseen sekä opiskelijaryhmämme esiintyy siellä paneelikeskustelun avaajina.

Muitakin tapahtumia on tulossa.