Opiskelijahuolto

Erityisopettaja

Erityisopettajana toimii Anna-Leena Sorvisto. Opiskelijat voivat saada opinnoissaan erityistä tukea oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa, kuten lukemisen ja kirjoittamisen ongelmissa (lukivaikeus). Erityisopettaja opastaa opiskelijaa opinnoissaan, tekee lukiseulan kaikille 1.lk opiskelijoille ja laati lukilausunnon, jos sellainen on tarpeen.

Erityisopettajan toimitilat ovat kanttiinin viereisessä toimistossa ja hänet tavoittaa lukiolta maanantaisin ja tiistaisin. Tavattavissa ma - ke ja pe klo 9-14. Yhteydenotto myös puhelimitse 06 416 6416 tai 044 754 1772

Terveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitaja Anne Ahosen vastaanotto koulussa on ma-pe klo 9.15-10.00 ja 12.15-13.00. Puh. 425 5488, matkapuhelin 044 4255 361 ja sähköpostiosoite: anne.ahonen@seinajoki.fi. Muina koulussaoloaikoina terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia, joista ilmoitetaan terveydenhoitajan ilmoitustaululla sekä info-tv:ssä. Kouluterveydenhoitotilat ovat koulun eteläpäässä.

Voit varata ajan opiskeluterveydenhoitajalle sähköisesti linkistä

. Ajan varaamista varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Kuraattori

Lukiokuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja opiskelijahuoltoryhmän jäsen. Kuraattorin tehtävänä on auttaa ja tukea opiskelijaa erilaisissa elämäntilanteissa. Kuraattorin kanssa voi käsitellä esim. omaan kasvuun, elämänhallintaan, itsenäistymiseen tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä asioita. Pääsääntöisenä työmuotona on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Tapaamiset ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori tekee yhteistyötä opiskelijan vanhempien, lukion henkilökunnan, eri viranomaisten sekä muiden avun tarjoajien kanssa opiskelijan tarvitseman tuen turvaamiseksi.

Kuraattori Päivi Märijärven työtilan numero on B100. Kuraattorin tavoittaa parhaiten joko puhelimitse 044-4700 466 tai sähköpostilla paivi.marijarvi@seinajoki.fi.

Opiskeluhuoltoryhmä

Opiskelijahuoltoryhmän muodostavat rehtori Tuula Lamminmäki, opinto-ohjaajat Merja Kuvaja, Sanna Försti, Elina Pöyhönen, erityisopettaja Anne-Leena Sorvisto, kuraattori Päivi Märijärvi ja terveydenhoitaja Anne Ahonen. Tämä sama ryhmä toimii myös koulun kriisiryhmänä. Ryhmään voidaan kutsua myös muita asian kannalta keskeisiä henkilöitä. Työryhmän vetäjänä toimii rehtori, mutta ryhmän voi kutsua kokoon kuka tahansa onnettomuuden sattuessa. Jos sinua tai perhettäsi kohtaa onnettomuus tai suru, toivomme, että ilmoitat siitä rehtorille. Kriisiryhmä tukee ja helpottaa arkityötäsi.

Koululääkäri

Koululääkäri on koulussa torstaisin. Ajanva­raus terveydenhoitajan kautta. Vastaanotto muina aikoina kampusalueella Keskuskatu 32 I, jonne voi varata ajan numerosta 4255 580.

Psykologi

Marjo Pitkäaho, Seinäjoen terveyskeskus, Pilari / koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Puh. 044-7541832, 06-416 2069

Hammaslääkäri

Hammaslääkärin vastaanotto IX Hammashoitolassa, Keskuskatu 32. Ajanvaraus puh.4255 425.