Opiskelijakunta

Kaikki lukion opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnalle valitaan kevään vuosikokouksessa hallitus, jonka jäseniä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme opiskelijaa kultakin vuositasolta. Hallituksen tehtävä on

 • järjestää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja vapaata harrastustoimintaa,
 • tehdä ehdotus tai antaa lausunto lukion järjestyssäännöistä ja muista lukion toimintaa koskevista asioista,
 • kutsua koolle opiskelijakunnan kokous,
 • valmistella opiskelijakunnan kokouksessa esitettävät asiat ja toimeenpanna päätökset.

Opiskelijakunnan hallitus 2017

 • Ilari Hauhia (pj.)
 • Ilari Kiviluoma
 • Aino Korpela
 • Teemu Kujala
 • Juan Mäkinen
 • Johannes Laaksonen
 • Miika Latvala
 • Adina Nivukoski
 • Jere Uusi-Pohjola (Pjoen hallituksesta)

Opiskelijafoorumi

Opiskelijafoorumi on luottamusopiskelijoiden, opiskelijakunnan hallituksen ja rehtoreiden tapaaminen.