Kansainvälistymisen strategia

Kansainvälistymisen strategia (uusi on tulossa elokuun aikana)

Tavoitteet

Opiskelijamme arvostavat ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaista kohtelua. Lisäksi he tuntevat omaa kulttuuriperintöään ja ymmärtävät sen arvon. He arvostavat myös muita kulttuureja ja haluavat oppia tulemaan toimeen eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Kestävän kehityksen mukainen ajattelu on heille tuttua ja he ymmärtävät talouden maailmanlaajuisia syy- ja seuraussuhteista.

Jotta saavuttaisimme tavoitteet, opetuksessa ja luokkatoiminnassa on esillä seuraavia asioita:

  • muiden kulttuurien tuntemus
  • kulttuurien välinen toimintataito
  • monipuolinen kielitaito
  • taito ja rohkeus toimia nykyistä kestävämmän ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden puolesta
  • talouden globalisaatio
  • maapallon resurssien rajallisuuden ymmärtäminen
  • oman kulttuuriperinnön tuntemus ja kulttuuri-identiteetin rakentaminen
  • monikulttuurisuus
  • ihmisoikeuksien tuntemus ja suvaitsevaisuus
  • aktiivinen kansalaisuus

Kansainvälisyyden eri tasot ja numeeriset tavoitteet

1. Kansainvälisyys asenteina, uskalluksena ja ymmärryksenä, mikä välittyy esimerkiksi tavallisilla oppitunneilla. Tavoitteena on, että jokaisen opiskelija saa tämän tason kansainvälistymiskoulutusta.
2. Kotikansainvälisyys omassa koulussa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kansainvälisiin tapahtumiin osallistumista tai niiden järjestämistä, vaihto-opiskelijoiden kanssa kommunikointia tai muuta vastaavaa toimintaa. Tavoitteena on vuosittain, että kaikki oppilaitoksen opiskelijat olisivat kosketuksissa kotikansainvälisyyteen.
3. Kansallinen ja seudullinen kansainvälisyys. Tätä on esimerkiksi toimiminen hankkeessa, jossa pidetään yhteyttä oman kotipaikkakunnan ulkopuolelle ja toimitaan yhteistyössä muiden kuin omalla paikkakunnalle olevien henkilöiden kanssa. Tavoitteena on, että vuosittain noin 150 opiskelijaa toimisi tällä tasolla.
4. Liikkuvuus, jolla tarkoitetaan niin meiltä ulkomaille lähteviä kuin tänne tulevia opiskelijoita ja henkilökuntaa. Tavoitteena on, että liikkuvuuteen osallistuisi noin 100 henkilöä vuosittain.