Kotiväelle

Kotiväen illat
- junioreiden kotiväenilta to 13.10.2016 klo 18.00. Lataa kutsu.
- senioreille Wanhojen tanssi-iltana pe 17.2.2017 klo 18.30
- lukioon pyrkiville ke 25.1.2017 klo 18.00
- kotiävenilta seniorien vanhemmille ti 16.5.2017 klo 18.00

Tiedotteet koululta koteihin
- Abien kotiväelle lähetetään tiedote opintojen edistymisestä tammikuussa
- Senioreiden eli toisen vuoden opiskelijoiden kotiväelle lähetetään tiedote opintojen edistymisestä helmikuussa.

Poissaoloista

Kurssin alkaessa ensimmäisellä tunnilla käydään poissaoloihin ja arviointiin liittyvät käytänteet läpi opiskelijoiden kanssa. Kurssin ensimmäisellä tunnilla on opiskelijan oltava läsnä. Ellei hän ole ilmoittanut poissaolostaan etukäteen, hän menettää paikkansa ryhmässä. Kaikki poissaolot selvitetään ja ne merkitään poissaolokirjaan. Ellei opiskelija ole selvittänyt poissaolojensa syitä aineenopettajan kanssa, hänen kurssinsa keskeytyy neljännen selvittämättömän tai aiheettoman poissaolon jälkeen. Opiskelija tiedottaa ryhmänohjaajia ja aineenopettajia pitkään jatkuvista poissaoloista. Poissaolojen korvaavuuksista sovitaan aina aineenopettajan kanssa hetimmiten kouluun palattua. Koulun edustustehtäviä (kilpailut, opiskelijavaihdot, tutorointi tms.) ei katsota varsinaisiksi poissaoloiksi. Aineenopettajan tulee kuitenkin saada etukäteen tietää edustustehtävistä johtuvista poissaoloista.

Opintojen eteneminen

Jokainen etenee omaan tahtiinsa, mutta tavallisesti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelija on suorittanut 30 kurssia, toisen vuoden jälkeen 60 kurssia ja kolmantena vuonna suoritetaan yleensä sitten puuttuvat kurssit, joita on noin 15. Jos opiskelijan kurssisuoritukset poikkeavat tästä paljon alaspäin, on aihetta selvittää syyt, mistä poikkeamat johtuvat.

Ylioppilaaksi valmistuminen

Tullakseen ylioppilaaksi opiskelijan on saatava lukion päättötodistus, jonka saa suoritettuaan vähintään 75 kurssia ja näihin kursseihin sisältyy kaikki pakolliset kurssit. Lisäksi kunkin oppiaineen kursseista 2/3 tulee olla hyväksytysti (arvosana korkeampi kuin 4) suoritettuja. Myös ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet tulee olla hyväksyttävästi suoritettu.

Ylioppilastutkinto

 • lukion opiskelija osallistuu kirjoituksiin suorittaakseen koko tutkinnon (ei siis suorittaakseen yksittäisen aineen kokeita)
 • edellytyksenä on, että opiskelija on opiskellut ennen kokeeseen ilmoittautumista vähintään ao. aineen pakolliset kurssit. Näin myös reaaliaineissa.
 • lyhyen kielen oppimäärästä tulee olla opiskeltuna vähintään kolme kurssia
 • kokeeseen voi rehtorin päätöksellä osallistua myös opiskelija, joka ei ole opiskellut yllä mainittuja oppimääriä, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan
 • edellytykset kokeesta suoriutumiseen
 • tutkinnon voi aloittaa keväällä tai syksyllä
 • ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana
 • hylätty pakollinen koe saadaan uusia kaksi kertaa kokeen tutkintokertaa välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana
 • hyväksytty koe saadaan uusia kerran
 • ylioppilastutkintotodistus annetaan, kun neljä pakollista koetta on suoritettu
 • ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehtona on, että kokelas saa myös lukion päättötodistuksen

- Syksyn ylioppilasjuhla on koulun juhlasalissa 5.12. klo 13:00 ja kevään 2017 ylioppilasjuhla on 3.6. klo 10:00 Areenassa.

Opinnoissa avustaminen

 • Lukio-opintojen alkuun sijoittuu yhden kurssin laajuinen junioriopo, jossa opinto-ohjaajasi ja ryhmänohjaajasi (jolla on myös oman aineensa 1. kurssi tässä ensimmäisessä jaksossa) yhdessä tutoropiskelijoiden kanssa tutustuttavat lukioon, tiloihin, toimintatapoihin, opintojen järjestelyihin jne. Tähän kurssiin sisältyy myös tietotekniikan käyttötaitojen koulutusjakso.
 • Ryhmänohjaus koko lukioaikasi ryhmänohjaajasi on sama opettaja, hän haastattelee opiskelijansa lukioaikana yksilöllisesti ja pienryhmissä sekä seuraa opintojesi edistymistä ja informoi ryhmänohjaajan tuokioissa kulloinkin ajankohtaisista asioista.
 • Kotiväkeä informoidaan koulunkäynnistä lukuvuosittain järjestettävissä infoilloissa
 • Ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan lisäksi koululta on myös kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja aineenopettajat, jotka auttavat ja tukevat
 • Lukion ensimmäisen vuoden alussa tehdään kaikille Luki-seula luku- ja kirjoitusongelmien havaitsemiseksi. Seulan tulosten perusteella erityisopettaja kutsuu lisätutkimuksiin sellaiset opiskelijat, jotka hyötyisivät erityisen tuen suunnitelmasta, opiskelutekniikan LUE- kurssista tai tarvitsevat Luki-lausunnon YTL:aa varten ja harjoittelumahdollisuuksia ylioppilas-kirjoitusten erityisjärjestelyihin esim. pidennetyn koeajan, erillisen koetilan tms.
 • Lukio-opiskelun voit sovittaa kestoltaan 2-4 lukuvuoden mittaiseksi
 • Opiskelija voi halutessaan käydä uudelleen minkä tahansa oppiaineen kurssin, parempi arvosana jää voimaan
 • Lukion oppiaineen tason voit muuttaa pitkästä keskipitkään / lyhyeen keskusteltuasi vaihdosta ja sen vaikutuksista opinto-ohjelmaasi opinto-ohjaajan kanssa.
 • Seinäjoen lukion aikuislinjan kurssitarjotin on kaikille avoin. Lukion aikuislinjan tarjottimeen on koottu myös kaikki etäopetuksena tarjottavat kurssit. Etäkurssi opiskellaan ensimmäistä lähiläsnäolotuntia lukuun ottamatta verkossa. Kurssin aikana saat verkon välityksellä ohjausta tehtäviin opettajalta, joka tutoroi koululla kurssin lukujärjestyksen mukaisina aikoina.

Jos haluat kysyä sähköpostitse koululta jotakin, osoita se osoitteeseen: teijo.pakkila(at)seinajoki.fi