Ohjeistuksia Seinäjoen lukioon hakevalla

Ensimmäisen lukiovuoden kurssivalinnat vaihe vaiheelta


Laadit peruskoulussa opinto-ohjelmasi lukion 1. vuotta varten. Perustellusta syystä voit muuttaa näitä peruskoulussa tekemiäsi kurssivalintoja vielä lukion alkaessakin opinto-ohjaajan kanssa neuvoteltuasi. Toisen ja kolmannen vuoden kurssit valitaan vasta myöhemmin lukion aikana. Jos suoritat lukion oppimäärää, kokonaiskurssimääräsi lukion aikana tulee olla vähintään 75 kurssia. Kurssimäärän ylärajaa ei ole.

Valintakortissa on tummennetulla pohjavärillä ne kurssit, joita suositellaan 1. vuoden opiskelijalle. Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.

1. Valitse valintakortista seuraavasti

1) Äidinkielestä kurssit ÄI1, ÄI2, ÄI3
2) Jos haluat opiskella ilmaisutaitoa, valitse ensimmäiselle vuodelle kurssit ÄI14 ja ÄI15. Voit myös valita teatteriopin kurssin ÄI16. Vuosikirjan tekoon osallistuvat valitsevat kurssin ÄI12
3) Opiskeletko pitkää (RUA A-kieli) vai keskipitkää (RUB1 B1-kieli) ruotsia?
RUA01, RUA02, RUA03
RUB101, RUB102
4) Jos valitset Engees-linjan = 14 kurssia, ÄLÄ silloin valitse vastaavia suomenkielisiä kursseja (ENA1-3, TE01, HI01, UE01, FY01, PS01, FI01, BI01-2, GE01, KE01, KU01) valintakortista, sillä suoritat ne kurssit englanniksi!
5) Englannin kielen kurssit ENA1, ENA2, ENA3
6) Aloitatko uuden kielen opiskelun lukiossa (RAB3, SAB3, VEB3 vai ESB3) vai jatkatko yläkoulussa aloittamaasi kieltä (RAB2, SAB2, ESB2, VEB2)?
Jotta vieraan kielen opinnot etenisivät seuraavana vuotena sujuvasti, valitse vierasta kieltä kolme kurssia: kurssit 1, 2 ja 3.
7) Otatko pitkän (MAA) vai lyhyen matematiikan (MAB)?
Matematiikan ensimmäinen kurssi on yhteinen kaikille, vaikka valintakortissa se on merkitty erikseen (MAY01)
MAA 2, MAA 3, MAA 4, MAA 5
MAB2, MAB3
8) Fysiikkaa on yksi pakollinen kurssi. Jos aiot lukea fysiikka enemmän, valitse kurssit FY01, FY02 ja FY03
9) Jos valitset jonkin laaja-alaisen opintokokonaisuuden, niin merkitse rasti opintokonaisuuden kohtaan. Älä tällöin valitse niitä kursseja erikseen valintakortista, jotka tämä opintokokonaisuus korvaa.
10) Oletko hakemassa urheiluakatemiaan? Merkitse rasti valintakortin kohtaan Urheiluakatemia. MUISTA, että Urheiluakatemiaan täytyy hakeutua erikseen.


Laske nyt, paljonko kursseja tämän jälkeen pitäisi vielä valita. Ensimmäisen vuoden kurssikertymä tulisi olla noin 28-32 kurssia.2. Mitä voi valita edellisten kurssien lisäksi?

Valitse tämän jälkeen reaaliaineita, musiikkia, kuvataidetta, liikuntaa, tietotekniikkaa ja Business Studiesia niin, että saat suositellut kurssimäärän täyteen. Pakollisten kurssien lisäksi voit ottaa syventäviä ja soveltavia kursseja Alla luettelo mahdollisista kursseista. Jos haluat saada selville niiden tarkan sisällön, mene koulun nettisivuille ja lataa sieltä ainekohtaisesta opetussuunnitelmasta kurssien kuvaukset osoitteessa:https://asiakas.kotisivukone.com/files/seinajoenlu...

Tässä luettelo myös junioreille sopivista soveltuvista kursseista.

 • VEB312 Venäjän aakkoskurssi
 • MAA18 Matematiikan ja luonnontieteiden tekniset apuvälineet junioreille
 • FY11 Tähtitiede
 • HI07 Kylmä sota - arkitodellisuudesta kauhun tasapainoon
 • HI08 Elokuvat ja tv-draamat historiakuvan muokkaajana
 • TE05 Terveystieteen, liikuntalääketieteen ja valmennusopin sovellutuksia - Fyysisen harjoittelun perusteet, menetelmät ja seuranta.
 • TE06 Minä ja stressinhallinta
 • LI07 Vaelluskurssi
 • LI08 Palloilukurssi
 • LI09 Tanssi- ja ilmaisuliikunta -kurssi
 • LI10 Liikunnan ohjauksen ja valmennuksen peruskurssi
 • LI11 Voimanhankintakurssi
 • MU05 Soitetaan yhdessä
 • MU06 Kitarasoiton kurssi
 • KU05 Nykytaiteen työpaja
 • KU07 Kokeileva kuvataide / piirrustus ja grafiikka
 • KU08 Valokuvaus ja video
 • OP04 Tutorkurssi

Musiikin ja kuvataiteen pakollisia kursseja pitää suorittaa yhteensä kolme kurssia lukioaikana. Voit valita joko kaksi musiikin kurssia ja yhden kuvataiteen kurssia – tai päinvastoin. Mikäli sinulla on suoritettu musiikkiopistossa 3/3 ja yleinen musiikkitieto, niin tämä suoritus korvaa yhden pakollisen musiikin kurssin. Tällöin sinun tulee kuitenkin valita MU06 ohjelmaasi ja sovittava esiintymisestä koulun tilaisuudessa.

Muiden aineiden soveltavat kurssit vaativat siinä määrin edeltäviä opintoja (= aineen kurssisuorituksia), että niitä on parempi valita vasta toisena tai kolmantena opiskeluvuotenasi.