Ohjeita Seinäjoen lukioon hakijalle

Ensimmäisen lukiovuoden 1. jakson kurssivalinnat vaihe vaiheelta

Laadit peruskoulussa opinto-ohjelmasi lukion 1. vuotta varten. Perustellusta syystä voit muuttaa tekemiäsi kurssivalintoja vielä lukion alkaessakin opinto-ohjaajan kanssa. Toisen ja kolmannen vuoden kurssit valitaan myöhemmin lukion aikana. Jos suoritat lukion oppimäärää, kokonaiskurssimääräsi lukion aikana tulee olla vähintään 75 kurssia. Ylärajaa ei ole.
Valintakortissa on lihavoituna ne kurssit, joita suositellaan 1. vuoden opiskelijalle. Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.
Ensimmäisen jakson valinnat tehdään netissä olevaan valintakorttiin, jossa kysytään

 • Äidinkieli
 • Uskontokunta
 • A-kielien valinnat (ENA, SAA, RAA, EA)
 • Toisen kotimaisen kielen taso (RUA, RUB)
 • Lyhyen kielen valinnat ja niiden aloittaminen
 • Pitkän tai lyhyen matematiikan valitseminen
 • Fysiikan kurssien valitseminen (yksi tai kolme)
 • Musiikin kurssien valinnat (MU01 ja/tai MU02)
 • Engees-linjan valitseminen
 • Laaja-alaisiin kokonaisuuksiin osallistuminen
 • Hakeutumisesta urheiluakatemiaan
 • Ensimmäisen vuoden aiottu kokonaiskurssimäärä

Näiden valintojen perusteella sinulle tehdään ensimmäisen jakson lukujärjestys. Loppu lukuvuoden lukujärjestys tehdään sitten ensimmäisen jakson aikana opinto-ohjaajan ohjauksessa.