Seinäjoen lukion suomen kielen kurssit 2018–2019


Paikka: Seinäjoen lukio (Kirkkokatu 16), luokka B109
Lisätietoja: jenni.kuusisto@seinajoki.fi

SUOMEN KIELEN ALKEISKURSSIT (FINB3i01, FINB3i02, FINB3i03)

Lähtötaso: Aloitetaansuomen kielen opiskelu alkeista.
Tavoitetaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.3
Oppikirja: Suomen mestari 1

9.1.–13.2. keskiviikkoisin kello 15.15–16.45
19.2.–9.4. tiistaisin kello 15.16–16.45

FINB3i01 Suomen kielen alkeiskurssi 1
28.8., 4.9., 11.9. ja 18.9. klo 13.55 - 15.05 tiistaisin kello 13.55–15.05
24.9.–5.11.2018 maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 15.15–16.45
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtimistä ja esittäytymistä. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kurssilla keskustellaan esimerkiksi säästä ja opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista.


FINB3i02 Suomen kielen alkeiskurssi 2
12.11.–17.12.2018 maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 15.15–16.45
Kurssin aihepiirejä ovat esimerkiksi perhe, asuminen ja arkielämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Kurssilla
painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

FINB3i03 Suomen kielen alkeiskurssi 3

8.1.–9.4.2019 tiistaisin kello 15.15–16.45
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät matkustamiseen, ruokaan, juhliin, harrastuksiin ja työhön. Kurssilla laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta ja harjoitellaan esimerkiksi mielipiteen ilmaisemista.


LUKION S2-KURSSIT (S21–S26)
Lähtötaso: B1.1/B1.2, peruskoulun S2-opinnot tai muut suomen perusopinnot (YKI keskitaso,
3)
Tavoitetaso: B2.1/B2.2
Kurssikuvaus: Kursseilla kirjoitetaan ja luetaan erilaisia tekstejä sekä kerrataan vaativia kielen
rakenteita.

S205 Teksti ja konteksti
13.8.–17.9.2018 maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 15.15–16.45

S201 Tekstit ja vuorovaikutus

S202 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

FINNISH LANGUAGE COURSES IN SEINÄJOKI UPPER SECONDARY 2018–2019
Place: Seinäjoki Upper Secondary (Kirkkokatu 16), classroom B109
For more information please contact the teacher: jenni.kuusisto@seinajoki.fi
Course fee: 50 euros / course

FINNISH FOR BEGINNERS (FINB3i01, FINB3i02, FINB3i03)
Entry level: The course starts with the basics. No previous studies needed.
Target level: Common European Framework, level A1.3
Course book: Suomen mestari 1

FINB3i01 Finnish for beginners 1
28th August, 4th, 11th and 18th September on Tuesdays at 1.55-3.05 PM.
from 24th September to 5th November 2018 on Mondays and Wednesdays at 3.15–4.45 PM.
Greetings, introductions and telling basic information about yourself, simple everyday communication situations like talking about the weather etc.

FINB3i02 Finnish for beginners 2
from 12th November to 17th December 2018 on Mondays and Wednesdays at 3.15–4.45 PM.
Family, living, everyday routines, surviving in everyday communication situations. Listening comprehension and talking.

FINB3i03 Finnish for beginners 3
from 8th of January to 9th of April 2019 on Tuesdays at 3.15–4.45 PM.
Travelling, food, celebrations, hobbies, work. More basic grammar and expressing your own opinion.