Suomi toisena kielenä 2017-18
Finnish as a second language

Paikka: Seinäjoen lukio (Kirkkokatu 16), luokka B109
Lisätietoja: jenni.kuusisto@seinajoki.fi
Kurssien hinta: 50 euroa / kurssi

SUOMEN KIELEN ALKEISKURSSIT (FINB3i01, FINB3i02, FINB3i03)

Lähtötaso: Aloitetaan suomen kielen opiskelu alkeista.
Tavoitetaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.3
Oppikirja: Suomen mestari 1

FINB3i01 Suomen kielen alkeiskurssi 1 (4.9.–9.10.2017)
Ajankohta: maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 15.15–16.45
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtimistä ja esittäytymistä. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kurssilla keskustellaan esimerkiksi säästä ja opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista.

FINB3i02 Suomen kielen alkeiskurssi 2 (23.10.–29.11.2017)
Ajankohta: maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 15.15–16.45
Kurssin aihepiirejä ovat esimerkiksi perhe, asuminen ja arkielämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

FINB3i03 Suomen kielen alkeiskurssi 3 (4.12.2017–31.1.2018)
Ajankohta: maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 15.15–16.45
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät matkustamiseen, ruokaan, juhliin, harrastuksiin ja työhön. Kurssilla laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta ja harjoitellaan esimerkiksi mielipiteen ilmaisemista.


LUKION S2-KURSSIT (S21–S26)

Lähtötaso: B1.1/B1.2, peruskoulun S2-opinnot tai muut suomen perusopinnot (YKI keskitaso, 3)
Tavoitetaso: B2.1/B2.2
Kurssikuvaus: Kursseilla kirjoitetaan ja luetaan erilaisia tekstejä sekä kerrataan vaativia kielen rakenteita.

S2i03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (26.9.–19.12.2017)
Ajankohta: tiistaisin kello 15.15–16.45

S2i04 Tekstit ja vaikuttaminen (19.2.–28.5.2018)
Ajankohta: maanantaisin kello 15.15–16.45


FINNISH LANGUAGE COURSES IN SEINÄJOKI UPPER SECONDARY
2017–2018


Place: Seinäjoki Upper Secondary (Kirkkokatu 16), classroom B109
For more information please contact the teacher: jenni.kuusisto@seinajoki.fi
Course fee: 50 euros / course

FINNISH FOR BEGINNERS (FINB3i01, FINB3i02, FINB3i03)

Entry level: The course starts with the basics. No previous studies needed.
Target level: Common European Framework, level A1.3
Course book: Suomen mestari 1

FINB3i01 Finnish for beginners 1 (from 4th of September to 9th of October 2017)
Timetable: On Mondays and Wednesdays at 3.15–4.45 PM.
Greetings, introductions and telling basic information about yourself, simple everyday communication situations like talking about the weather etc.

FINB3i02 Finnish for beginners 2 (from 23rd of October to 29th of November 2017)
Timetable: On Mondays and Wednesdays at 3.15–4.45 PM.
Family, living, everyday routines, surviving in everyday communication situations. Listening comprehension and talking.

FINB3i03 Finnish for beginners 3 (from 4th of December 2017 to 31st of January 2018)
Timetable: On Mondays and Wednesdays at 3.15–4.45 PM.
Travelling, food, celebrations, hobbies, work. More basic grammar and expressing your own opinion.