Kurssiotsikot 2017-18

Lataa kurssiotsikot 2017-18

Äidinkieli ja kirjallisuus
Pakolliset kurssit
ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus
ÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen
ÄI05 (V_AIA05) Teksti ja konteksti
ÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset
V_AIA06 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ei vastavuutta)
Syventävät kurssit
V_AIA07 Puheviestinnän taitojen syventäminen
V_AIA08 Tekstitaitojen syventäminen
V_AIAI09 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri
Soveltavat kurssit
ÄI10 Luova kirjoittaminen
ÄI11 Kielenhuollon periaatteita ja käytäntöjä
ÄI12 Julkaisutoiminnan kurssi
ÄI13 Iloa kielestä ja kirjallisuudesta
TEATTERI-ILMAISUN KURSSIT
ÄI14 Teatteri-ilmaisu I
ÄI15 Teatteri-ilmaisu II
ÄI16 Teatterioppi
ÄI17 Produktiokurssi I
ÄI18 Produktiokurssi II
ÄI19 Produktiokurssi III
ÄI20 Teatterityö
MEDIAKURSSIT
ÄI21 Mediatekstien tuottaminen verkko- ja printtimediaan
ÄI22 Medialukutaito: median tulkinta ja analyysi
ÄI23 Sosiaalinen media: median yhteisöllisyys ja kansalaisten oma sisällöntuotanto

Suomi toisena kielenä
pakolliset kurssit
S201 Tekstit ja vuorovaikutus
S202 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
S203 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
S204 Tekstit ja vaikuttaminen
S205 Teksti ja konteksti
S206 Nykykulttuuri ja kertomukset

Ruotsi, A
Pakolliset kurssit
RUA01 Ruotsinkielinen maailmani
RUA02 Ihmiset verkostoissa
RUA03 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä
RUA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
RUA05 Tiede ja tulevaisuus
RUA06 (V_RUA05) Opiskelu, työ ja toimeentulo
V_RUA06 Kulttuuri ja sen tekijöitä (ei vastaavuutta)
Syventävät kurssit
V_RUA07 Puhu ja ymmärrä paremmin
V_RUA08 Tiede, talous ja tekniikka
Soveltavat kurssit
RUA09 Intensiivikurssi (0,5 ov)
RUA10 Kirjallisen ilmaisun kurssi
RUA11 Globaali maailma

Ruotsi, B1
Pakolliset kurssit
RUB101 Minun ruotsini
RUB102 Hyvinvointi ja ihmissuhteet
RUB103 Kulttuuri ja mediat
RUB104 Monenlaiset elinympäristömme
RUB105 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi
V_RUB04 Elämää yhdessä ja erikseen
V_RUB05 Elinympäristömme
Syventävät kurssit
V_RUB06 Puhu ja ymmärrä paremmin
V_RUB07 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
Soveltavat kurssit
RUB108 Intensiivikurssi (0,5 ov)
RUB109 Kirjallisen ilmaisun kurssi
RUB110 Kulttuuri ja sen tekijät

Englanti, A
Pakolliset kurssit
ENA01 Englannin kieli ja maailmani
ENA02 Ihminen verkostoissa
ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä
ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
ENA05 (V_ENA6) Tiede ja tulevaisuus
ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo
V_ENA05 Kulttuuri (ei vastaavuutta)
Syventävät kurssit
V_ENA07 Luonto ja kestävä kehitys
V_ENA08 Puhu ja ymmärrä paremmin
Soveltavat kurssit
ENA09 Yhteinen maailma
ENA10 Intensiivikurssi (0,5 ov)
ENA11 Kirjallisen ilmaisun kurssi
ENA12 Elokuva-analyysikurssi

English language
V_ENE07 Sustainable lifestyle
V_ENE08 Talk and learn
V_ENE09 AS Level exams (0,5 ov)

Espanja, B2
SYVENTÄVÄT KURSSIT
EAB201 Elämän tärkeitä asioita
EAB202 Monenlaista elämää
EAB203 Hyvinvointi ja huolenpito
EAB204 Kulttuuri ja mediat
EAB205 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
EAB206 Yhteinen maapallomme
V_ESC07 Tiede ja tekniikka
V_ESC08 Luonto ja kestävä kehitys

Espanja, B3
SYVENTÄVÄT KURSSIT
EAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
EAB302 Matkalla maailmassa
EAB303 Elämän tärkeitä asioita
EAB304 Monenlaista elämää
EAB305 Hyvinvointi ja huolenpito
EAB306 Kulttuuri ja mediat
V_ESD07 Kulttuuri
V_ESD08 Yhteinen maapallomme
SOVELTAVAT KURSSIT
EAB39 Intensiivikurssi (0,5 ov)

Saksa, A2
PAKOLLISET KURSSIT
SAA01 Kieli ja maailmani
SAA02 Ihminen verkostoissa
SAA03 Kulttuuri-ilmiöitä
SAA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
SAA05 Tiede ja tulevaisuus
SAA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo
SYVENTÄVÄT KURSSIT
V_SAA07 Luonto ja kestävä kehitys
V_SAA08 Puhu ja ymmärrä paremmin
Soveltavat kurssit
SAA09 Intensiivikurssi (0,5 ov)

Saksa, B2
SYVENTÄVÄT KURSSIT
SAB201 Elämän tärkeitä asioita
SAB202 Monenlaista elämää
SAB203 Hyvinvointi ja huolenpito
SAB204 Kulttuuri ja mediat
SAB205 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
SAB206 Yhteinen maapallomme
V_SAC07 Tiede ja tekniikka
V_SAC08 Luonto ja kestävä kehitys
Soveltavat kurssit
SAB209 Intensiivikurssi (0,5 ov)

Saksa, B3
SYVENTÄVÄT KURSSIT
SAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
SAB302 Matkalla maailmassa
SAB303 Elämän tärkeitä asioita
SAB304 Monenlaista elämää
SAB305 Hyvinvointi ja huolenpito
SAB306 Kulttuuri ja mediat
V_SAD07 Kulttuuri
V_SAD08 Yhteinen maapallomme
Soveltavat kurssit
SAB309 Intensiivikurssi (0,5 ov)

Ranska, A2
PAKOLLISET KURSSIT
RAA01 Kieli ja maailmani
RAA02 Ihminen verkostoissa
RAA03 Kulttuuri-ilmiöitä
RAA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
RAA05 Tiede ja tulevaisuus
RAA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo
SYVENTÄVÄT KURSSIT
V_RAA07 Luonto ja kestävä kehitys
V_RAA08 Puhu ja ymmärrä paremmin
SOVELTAVAT KURSSIT
RAA09 Matkailukurssi
RAA10 Pintaa syvemmältä (0,5 ov)

Ranska, B2
SYVENTÄVÄT KURSSIT
RAB201 Elämän tärkeitä asioita
RAB202 Monenlaista elämää
RAB203 Hyvinvointi ja huolenpito
RAB204 Kulttuuri ja mediat
RAB205 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
RAB206 Yhteinen maapallomme
V_RAC07 Tiede ja tekniikka
V_RAC08 Luonto ja kestävä kehitys
SOVELTAVAT KURSSIT
RAB209 Matkailukurssi
RAB210 Intensiivikurssi (0,5 ov)

Ranska, B3
SYVENTÄVÄT KURSSIT
RAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
RAB302 Matkalla maailmassa
RAB303 Elämän tärkeitä asioita
RAB304 Monenlaista elämää
RAB305 Hyvinvointi ja huolenpito
RAB306 Kulttuuri ja mediat
V_RAD07 Kulttuuri
V_RAD08 Yhteinen maapallomme
SOVELTAVAT KURSSIT
RAB309 Matkailukurssi
RAB310 Intensiivikurssi (0,5 ov)

Venäjän kieli, B2
SYVENTÄVÄT KURSSIT
VEB201 Elämän tärkeitä asioita
VEB202 Monenlaista elämää
VEB203 Hyvinvointi ja huolenpito
VEB204 Kulttuuri ja mediat
VEB205 Opiskelu, työ ja tulevaisuus
VEB206 Yhteinen maapallomme
V_VEC07 Tiede ja tekniikka
V_VEC08 Luonto ja kestävä kehitys

Venäjä, B3
SYVENTÄVÄT KURSSIT
VEB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
VEB302 Matkalla maailmassa
VEB303 Elämän tärkeitä asioita
VEB304 Monenlaista elämää
VEB305 Hyvinvointi ja huolenpito
VEB306 Kulttuuri ja mediat
V_VED07 Kulttuuri
V_VED08 Yhteinen maapallomme
SOVELTAVAT KURSSIT (B2 ja B3)
VEB309 Suullisen ilmaisun kurssi
VEB310 Intensiivikurssi (0,5 ov)
VEB311 Kirjallisen ilmaisun kurssi
VEB312 Venäjän aakkoskurssi

Suomi, B3
SYVENTÄVÄT KURSSIT
FINB301 Tutustutaan toisiimme ja suomenkieliseen kulttuuriympäristöön
FINB302 Suomessa suomeksi
FINB303 Elämän tärkeitä asioita
FINB304 Monenlaista elämää
FINB305 Voi hyvin!
FINB306 Kulttuuri ja mediat

Matematiikka, yhteinen
Pakolliset kurssit
MAY01 Luvut ja lukujonot

Matematiikka, pitkä oppimäärä
Pakolliset kurssit
MAA02 Polynomifunktiot ja -yhtälöt
MAA03 Geometria
MAA04 Vektorit
MAA05 Analyyttinen geometria
MAA06 Derivaatta
MAA07 (V_MAA9) Trigonometriset funktiot
MAA08 (V_MAA8) Juuri- ja logaritmifunktiot
MAA09 (V_MAA10) Integraalilaskenta
MAA10 Todennäköisyys ja tilastot
Syventävät kurssit
V_MAA11 Lukuteoria ja logiikka
V_MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä
V_MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
Soveltavat kurssit
MAA14 Matematiikan kokonaiskuva
V_MAA15 Laskinohjelmistot (Abit)
MAA16 Talousmatematiikka
MAA17 Johdatus korkeakoulumatematiikkaan (Ei tarjota 2017–2018)
MAA18 Matematiikan ja luonnontieteiden tekniset apuvälineet junioreille ja senioreille

Matematiikka, lyhyt oppimäärä
Pakolliset kurssit
MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt
MAB03 Geometria
MAB04 Matemaattisia malleja
MAB05 (V_MAB5) Tilastot ja todennäköisyys
MAB06 Talousmatematiikka
V_MAB6 Matemaattisia malleja II (ei vastavuutta)
Syventävät kurssit
MAB07 Matemaattinen analyysi
V_MAB07 Talousmatematiikka
V_MAB08 Matemaattisia malleja III
Soveltavat kurssit
MAB09 Matematiikan kokonaiskuva (0,5 ov)
MAB10 Tekniikan alan matematiikkaa

Biologia
Pakolliset kurssit
BI01 Elämä ja evoluutio
BI02 Ekologia ja ympäristö
SYVENTÄVÄT KURSSIT
BI03 (V_BIO2) Solu ja perinnöllisyys
BI04 Ihmisen biologia
BI05 Biologian sovellukset
V_BIO03 Ympäristöekologia
V_BIO04 Ihmisen biologia
V_BIO05 Bioteknologia
Soveltavat kurssit
V_BIO06 Mikrobiologia
V_BIO09 Biologian kertauskurssi (0,5 ov)

Maantiede
PAKOLLISET KURSSIT
GE01 Maailma muutoksessa
SYVENTÄVÄT KURSSIT
GE02 Sininen planeetta
GE03 (V_GEO2) Yhteinen maailma
GE04 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta
V_GEO03 Riskien maailma
V_GEO04 Aluetutkimus
SOVELTAVAT KURSSIT
V_GEO05 Kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtuuri
V_GEO08 Maantieteen kertauskurssi (0,5 ov)

Fysiikka
Pakollinen kurssi
FY01 Fysiikka luonnontieteenä
Syventävät kurssit
FY02 Lämpö
FY03 (V_FYS6) Sähkö
FY04 Voima ja liike
FY05 Jaksollinen liike ja aallot
FY06 Sähkömagnetismi
V_FYS07 Sähkömagnetismi
V_FYS08 Aine ja säteily (ei vastaavuutta)
Soveltavat kurssit
FY08 Fysiikan kokonaiskuva
FY09 Fysiikan laboratoriokurssi
FY10 Sähköfysiikan harjoitukset
FY11 Tähtitiede

Kemia
Pakollinen kurssi
KE01 Kemiaa kaikkialla
Syventävät kurssit
KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
KE03 (V_KEM3) Reaktiot ja energia
KE04 (V_KEM4) Materiaalit ja teknologia
V_KEM05 Reaktiot ja tasapaino
SOVELTAVAT KURSSIT
KE06 Lukion keskeinen kemia (0,5 ov)
KE07 Laborointi

Filosofia
PAKOLLINEN KURSSI
FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun
FI02 (V_FIL2) Etiikka
SYVENTÄVÄT KURSSIT
FI03 (V_FIL4) Yhteiskuntafilosofia
FI04 (V_FIL3) Tieto, tiede ja todellisuus
SOVELTAVAT KURSSIT
FI05 Filosofian kokonaiskuva (0,5 ov)
FI06 Ajattelun taidot

Psykologia
Pakollinen KURSSI
PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
SYVENTÄVÄT KURSSIT
PS02 (V_PSY2) Kehittyvä ihminen
PS03 (V_PSY3) Tietoa käsittelevä ihminen
PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen
V_PSY04 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta
V_PSY05 Persoonallisuus ja mielenterveys
SOVELTAVAT KURSSIT
PS06 Sosiaalipsykologia
PS07 Löytöretkellä itseen
PS08 Rakkaus ja seksuaalisuus
PS09 Läpileikkaus psykologian teemoihin (0,5 ov)

Historia
Pakolliset kurssi
HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
HI02 (V_HIS3) Kansainväliset suhteet
HI03 (V_HIS4) Itsenäisen Suomen historia
Syventävät kurssit
HI04 (V_HIS2) Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys
HI05 (V_HIS5) Ruotsin itämaasta Suomeksi
HI06 (V_HIS6) Maailman kulttuurit kohtaavat
Soveltavat kurssit
HI07 Kylmä sota - arkitodellisuudesta kauhun tasapainoon
HI08 Elokuvat ja tv-draamat historiakuvan muokkaajana
HI09 Kertauskurssi (0,5 ov)

Yhteiskuntaoppi
Pakolliset kurssit
YH01 Suomalainen yhteiskunta
YH02 (V_YHT2) Taloustieto
YH03 (V_YHT4) Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
Syventävät kurssit
YH04 (V_yhT3) Kansalaisen lakitieto
Soveltavat kurssit
YH05 Finanssiklubi (1 tai 2 ov)
YH06 Median vallassa
YH07 Kertauskurssi (0,5 ov)

Uskonto
PAKOLLISET KURSSIT
UE01 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä
UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko
V_USE03 Ihmisen elämä ja etiikka
SYVENTÄVÄT KURSSIT
UE03 ( V_USE04) Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa
V_USE05 Mihin suomalainen uskoo?
SOVELTAVAT KURSSIT
V_USE06 Raamatun maailma
UE07 Katsomusten ajankohtaiset kysymykset
UE08 Kertauskurssi (0,5 ov)

Elämänkatsomustieto
PAKOLLISET KURSSIT
ET01 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
ET02 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
SYVENTÄVÄT KURSSIT (ei tarjolla)
ET03 Yksilö ja yhteisö
ET04 Kulttuurit katsomuksen muovaajina
ET05 Katsomusten maailma
ET06 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus

Musiikki
PAKOLLINEN KURSSI (1 TAI 2)
MU01 Musiikki ja minä
MU02 Moniääninen Suomi
SYVENTÄVÄT KURSSIT
MU03 Ovet auki musiikille
MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa
SOVELTAVAT KURSSIT
MU05 Soitetaan yhdessä
MU06 Kitarasoiton kurssi

Kuvataide
PAKOLLISET KURSSIT (1 TAI 2)
KU01 Kuvat ja kulttuurit
KU02 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt
SYVENTÄVÄT KURSSIT
KU03 Osallisena mediassa
KU04 Taiteen monet maailmat
Soveltavat kurssit
KU05 Nykytaiteen työpaja
KU07 Kokeileva kuvataide / piirrustus ja grafiikka
KU08 Valokuvaus ja video
V_KUV12 Kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtuuri

Visual Arts
KUE02 Formed and built environments

Terveystieto
Pakollinen kurssi
TE01 Terveyden perusteet
Syventävät kurssit
V_TER02 Nuoret, terveys ja arkielämä
TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys
TE03 (V_TER03) Terveyttä tutkimassa
Soveltavat kurssit
TE04 Kertauskurssi (0,5 ov)
TE05 Terveystieteen, liikuntalääketieteen ja valmennusopin sovellutuksia - Fyysisen harjoittelun perusteet, menetelmät ja seuranta.
TE06 Minä ja stressinhallinta

Liikunta
Pakolliset kurssit
LI01 Energiaa liikunnasta
LI02 Aktiivinen elämäntapa
Syventävät kurssit
LI03 Terveyttä liikkuen
LI04 Yhdessä liikkuen (Wanhojen tanssit)
LI05 Hyvinvointia liikkuen
Soveltavat kurssit
LI06 Liikunnan preppauskurssi
LI07 Vaelluskurssi
LI08 Palloilukurssi
LI09 Tanssi- ja ilmaisuliikunta -kurssi
LI10 Liikunnan ohjauksen ja valmennuksen peruskurssi
LI11 Voimanhankintakurssi

Opinto-ohjaus
PAKOLLISET KURSSIT
OP01 Minä opiskelijana
OP02 Jatko-opinnot ja työelämä
SOVELTAVAT KURSSIT
OP03 Monia uria - kohti tulevaisuutta
OP04 Tutorkurssi
OP05 Lue-kurssi

Teemaopinnot
SYVENTÄVÄT KURSSIT
TO01 Monitieteinen ajattelu
TO02 Tutkiva työskentely teknologialla
TO03 Osaaminen arjessa

Lukiodiplomit
SOVELTAVA KURSSI
LD01 Kotitalouden lukiodiplomi
LD02 Kuvataiteen lukiodiplomi
LD03 Käsityön lukiodiplomi
LD04 Liikunnan lukiodiplomi
LD05 Median lukiodiplomi
LD06 Musiikin lukiodiplomi
LD07 Tanssin lukiodiplomi
LD08 Teatterin lukiodiplomi

Tietotekniikka
Soveltavat kurssit
TT01 Tekstinkäsittely ja verkkotyöskentely
TT02 Taulukkolaskenta ja tietoaineistot
TT03 Yliopistokurssi - Tietokone ja tietoverkot työvälineenä II
TT04 Kuvankäsittely ja esitysgrafiikka
TT05 Peliohjelmointi
TT06 Robo-puulaaki

Business studies
Soveltavat kurssit
(suoritusjärjestys vapaa)
BSE01 Business and Environment
BSE02 People in Organisations
BSE03 Business Finance
BSE04 Marketing
BSE05 Operations Management

LAAJA-ALAISET KOKONAISUUDET

Globaalimaailma-kokonaisuuden kurssit
TO01 Monitieteinen ajattelu
TO02 Tutkiva työskentely teknologialla
TO03 Osaaminen arjessa
YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
UE07 Katsomusten ajankohtaiset kysymykset
KU03 Osallisena mediassa

Myytti, merkitys, ihminen. Kuka oli Martti Luther?
ÄI20 Teatterityö
UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko

Ymmärrä ympäristöäsi
TO01 Monitieteinen ajattelu

Todellisuuden kuvia
ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen
YH06 Median vallassa
FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun tai FI06 Ajattelun taidot

Kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtuuri
V_GEO05 Kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtuuri
V_KUV12 Kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtuuri

Raha - elämää
MAA16 tai MAB06 Talousmatematiikka
YH05 Finanssiklubi

NY – vuosi yrittäjänä
YH05 Finanssiklubi (3 kurssia)

Engees-linjan kurssit 1. vuosi
ENE01 English language and my world
ENE02 People and their networks
ENE03 Cultural phenomena
PSE01 Mental activity and learning
KUE01 Visual images and cultures
FIE01 Introduction to philosophical thinking
GEE01 The world in change
BIE01 Life and evolution
BIE02 Ecology and the environment
UE01 Religion as a phenomenon - the quest for Christianity, Judaism and Islam
MAYE01 Numbers and number sequences
HIE01 Human in environmental and societal change
FYE01 Physics as a natural science
TEE01 Foundations of health
KEE01 Chemistry all around

Engees-linjan kurssit 2. vuosi
ENE04 Society and the surrounding world- enhancing reading skills
ENE05 Science and the future - narrative and descriptive writing
ENE06 Study, work and livelihood - discursive and argumentative writing
ENE08 Speak and influence
HIE02 International Relations
FIE02 Ethics
KUE02 Formed and built environments
GEE02 The blue planet (optional)
YHE02 Economics

Muut kurssit
MUU01 Muualla suoritetut opinnot
MUU02 Urheiluakatemia (laajuus 1-12 kurssia)
MUU03 Laaja-alaiset kokonaisuudet