Globaalikasvatus

Globaalikasvatuksen ohjelma on jatkunut koulussamme 2012-2014 Komppi-hankkeena, jossa on tietokoneistettu Kinoni-koulua Ugandassa ja syvennetty yhteistyötä Zimbabwessa sijaitsevan Zimbabwen AIDS orvot -hyväntekeväisyyden ja Dzivarazegva lukion kanssa.

Opettajamme pitivät Zimbabwessa työpajan lukiolaisille ammatinvalinnasta ja unelmista. Ennen työpajaa tutkittiin myös milliaisa nuorten unelmat ovat Seinäjoella ja millaisia ne ovat Zimbabwessa. Tästä linkistä pääset hankkeen blogiin, jossa voit tutustua tutkimukseen ja tuloksiin tarkemmin.

Work and future -kyselyn tulokset syksy 2014

Tästä voit ladata Zimbabwessa käytetyn työpajan ohjelman ja oppaan.

Komppi-hankkeen julkaisu ja sivusto on julkaistu: sivusto ja julkaisu

Globaalikasvatuksen alkutaivalta

Seinäjoen lukio aloitti vuonna 2010 kokeilun, jonka ideana oli toteuttaa ilmiökeskeisyyttä globaalikasvatuksessa. Tuloksena oli oppiainerajoja ylittävä Maailma ulottuvillasi -opintokokonaisuus. Kokonaisuuteen etsittiin eri oppiaineista yhteiset teemat ja hylättiin yksittäisten kurssien perinteinen etenemistapa. Ainekohtainen lukujärjestys purettiin palasiksi ja laadittiin opintojaksolle uusi yhteinen aikataulu.
Kokonaisuuden valitsevat opiskelijat suorittavat opinnot yhden kuuden viikon jakson aikana. Näin he keskittyvät yksinomaan globaaleihin kehityskysymyksiin eri näkökulmista, koska heillä ei ole silloin muita kursseja. Opinnoista saa yhteensä viisi opintoviikkoa. Opintojen tavoitteena on luoda opiskelijalle kokonaiskuva globaaleista teemoista.
Opintojakso koostuu sekä pakollisista että soveltavista kursseista, joita oppilaat kävisivät joka tapauksessa. Pakollisia ovat maantiedon Yhteinen maailma, yhteiskuntaopin Taloustieto ja uskonnon Ihmisen elämä ja etiikka. Soveltavia koulukohtaisia kursseja ovat opinto-ohjauksen 2., kuvataiteen 3. ja terveystiedon 11. kurssi. Kaikkia kuutta kurssia tarkastellaan erityisesti globalisaation näkökulmasta.

globaali_pieni.jpg

Huom! Klikkaamalla kuvaa voit ladata opettajan oppaan.

Lataa opettajan opas.

Lue Opettajalehden artikkeli.