Oppimateriaalit 2017-18

Äidinkieli ja kirjallisuus

Haapala, Hellström, Kantola, Kaseva, Korhonen, Kärki, Maijala, Mustonen, Saarikivi, Salo & Torkki 2016: Särmä-oppikirja. Otava. Joko painettu tai digikirja.
Aikuislinjan kursseilla ei ole käytössä Särmän Tehtäviä-vihkoja.


Suomi toisena kielenä, S2
Ilmoitetaan myöhemmin

FINB3-kurssit
Gehring, Sonja - Heinzmann, Sanni. Suomen mestari 1. Finn Lectura.

Englanti
Joko painettu tai digikirja.
Kurssit 1-6: Karapalo Elina - Kilmer Mark - Keltto Paula - Kuusivaara Päivi - Suonio Annukka ja Päkkilä Teijo: Insights 1-6. Otava
Kurssit 7-8: Jim McWhirr – Elina Karapalo – Jaakko Mäki – Teijo Päkkilä - Marjut Riite - Riitta Silk: Open Road 7 – 8. Otava
Kurssit 9 - 11: Verkkomateriaali

Ruotsi, B1-kieli
Joko painettu tai digikirja.
Kurssit 1-5: Fokus. Otava.
Kurssit 6-7: Galleri. Otava

Ranska, B3-kieli
Opiskelija voi valita painetun tai digikirjan.
Kurssit 1-2: J'aime 1. Otava
Kurssit 3-4 : J'aime 2. Otava
Kurssit 5-6: J'aime 3. Otava
Kurssi 7: Voilà 6: kpl 1-5
Kurssi 8: Voià 6:kpl 6-10

Saksa, B3-kieli
Materiaali opettajalta (monistemaksu)

Espanja, B3-kieli
Kurssit 1-4: Acción 1, teksti- ja harjoituskirja. Sanomapro
Kurssit 5-8: Acción 2, teksti- ja harjoituskirja. Sanomapro

Matematiikka, yhteinen kurssi
MAY1 Luvut ja lukujonot. Otava. Painettu tai digikirja.

Pitkä matematiikka
Uusi ops
Painettu tai digikirja.
Kurssit 2-10: Juuri 2-10. Otava.

Vanha OPS
Kurssit 11-13: Pyramidi 11-13. Sanomapro.
Kurssi 14. Pyramidi Kertauskirja. Sanomapro.
Kurssi 16. Sigma 7 Talousmatematiikka. Sanomapro.


Lyhyt matematiikka

Uusi ops
2. kurssi Huippu 2 Lausekkeet ja yhtälöt (MAB2). Otava.
3. kurssi Huippu 3 Geometria (MAB3). Otava.
4. kurssi Huippu 4 Matemaattisia malleja (MAB4). Otava.
5. kurssi Huippu 5 Tilastot ja todennäköisyys (MAB5). Otava.
6. kurssi Huippu 6 Talousmatematiikka (MAB6). Otava.
7. kurssi Huippu 7 Matemaattinen analyysi (MAB7). Otava.
Vanha OPS
7. kurssi: Sigma 7 (wV_Mab07) Talousmatematiikka.
8. kurssi: Sigma 8 (wV_Mab08) Matemaattisia malleja III.
9. kurssi: Sigma 9 (wV_Mab09) Kertauskirja.

Kemia
Painettu tai digikirja
Kurssi 1: Mooli 1, Turpeenoja, Lehtiniemi. Otava
Kurssi 2: Mooli 2, Turpeenoja, Lehtiniemi. Otava
Kurssi 3: Mooli 3, Turpeenoja, Lehtiniemi. Otava
Kurssi 4: Reaktio 4, Kaila, Meriläinen, Ojala ja Pihko. Sanomapro
Kurssi 5: Reaktio 5, Kaila, Meriläinen, Ojala ja Pihko. Sanomapro

Fysiikka
Kurssit 1-6: Lehto, Havukainen, ym. Fysiikka-sarja. LOPS 2016. SanomaPro
Kurssit 7-8: Lehto, Havukainen, ym. Fysiikka-sarja. SanomaPro

Biologia
Painettu tai digikirja.
1. kurssi BIOS1 Elämä ja evoluutio. Sanomapro
2. kurssi BIOS2 Ekologia ja ympäristö. Sanomapro
3. kurssi BIOS3 Solu ja perinnöllisyys. Sanomapro
4. kurssi BIOS4 Ihmisen biologia (uusi ops). Sanomapro

Maantiede
1. kurssi GEOS1 Maailma muutoksessa. Sanomapro
2. kurssi GEOS2 Sininen planeetta. Sanomapro


Historia
Painettu tai digikirja.
Kurssi 1, Hii01: Historia ajassa 1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa, SanomaPro
Kurssi 2, Hii02(HI03): Historia ajassa 3 Itsenäisen Suomen historia, SanomaPro
Kurssi 3, Hii03(HI02): Historia ajassa 2 Kansainväliset suhteet, SanomaPro
Kurssi 4, Hii04: Historia ajassa 4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys, SanomaPro
Kurssi 5, Hii05: Historia ajassa 5 Ruotsin itämaasta Suomeksi, SanomaPro
Kurssi 6, Hii06: Historia ajassa 6 Maailman kulttuurit kohtaavat, SanomaPro

Yhteiskuntaoppi
Painettu tai digikirja.
Kurssi 1, Yhi01: Jokaisen maailma 1 Jokaisen yhteiskunta, SanomaPro,
Kurssi 2, Yhi02: Jokaisen maailma 2 Jokaisen talous, SanomaPro,
Kurssi 3, Yhi03: Jokaisen maailma 3 Jokaisen maailma, SanomaPro,
Kurssi 4, Yhi04: Jokaisen maailma 4 Jokaisen oikeustieto, SanomaPro,

Uskonto
Painettu tai digikirja.
Kurssi 1: Valo: Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä. Otava
Kurssi 2: Globaali kristinusko, Tabletkoulun sähköinen oppikirja (LOPS 2016)
Kurssi 3: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, Tabletkoulun sähköinen oppikirja (LOPS 2016)
Kurssi 4 ja 5: Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa, Tabletkoulun sähköinen oppikirja (LOPS 2016)

Filosofia
Painettu tai digikirja.
Kurssi 1: IDEA01 Johdatus filosofiaan. Otava
Kurssi 2: IDEA02 Etiikka. Otava
Kurssi 3: IDEA03 Yhteiskuntafilosofia. Otava
Kurssi 4: FILO Tiedon ja todellisuuden filosofia. Sanomapro
Kurssi 5: Ei kirjaa

Elämänkatsomustieto
Kurssi 1: Tabletkoulu ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (LOPS2016)

Psykologia

Kurssi 1: PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen (LOPS 2016), Tabletkoulun sähköinen oppikirja
Kurssi 2: PS2 Kehittyvä ihminen (LOPS 2016), Tabletkoulun sähköinen oppikirja
Kurssi 3: PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS 2016), Tabletkoulun sähköinen oppikirja
Kurssi 4: PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (LOPS 2016), Tabletkoulun sähköinen oppikirja
Kurssi 5: PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2016), Tabletkoulun sähköinen oppikirja
Kurssi 9: PS1-5 Psykologian kertauskirja, Tabletkoulun sähköinen oppikirja

Terveystieto
Kurssi 1: Tablet-koulu: Terveyden perusteet
Kurssi 2: Tablet-koulu: Ihminen, ympäristö ja terveys
Kurssi 3: Tablet-koulu: Terveyttä tutkimassa