Oppimateriaalit 2019-20

Äidinkieli ja kirjallisuus

Kurssit 1-9: Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava 2016. Huom! Ehdottomasti uusin painos.

(Kursseilla ei ole käytössä tehtävävihkoa)


Suomi toisena kielenä, S2
Ilmoitetaan myöhemmin

FINB3-kurssit
Gehring, Sonja - Heinzmann, Sanni. Suomen mestari 1. Finn Lectura.

Englanti
Joko painettu tai digikirja.
Kurssit 1-8: Karapalo Elina - Kilmer Mark - Keltto Paula - Kuusivaara Päivi - Suonio Annukka ja Päkkilä Teijo: Insights 1-8. Otava
Kurssit 9 - 11: Verkkomateriaali

Ruotsi, B1-kieli
Joko painettu tai digikirja.
Kurssit 1-7: Fokus. Otava.

Ranska, B3-kieli
Opiskelija voi valita painetun tai digikirjan.
Kurssit 1-2 : Escalier 1. Sanoma Pro
Kurssit 3-4 : Escalier 2. Sanoma Pro
Kurssit 5-6 : Escalier 3. Sanoma Pro
Kurssit 7-8 : Escalier 4. Sanoma Pro

Saksa, B3-kieli
Materiaali opettajalta (monistemaksu)

Espanja, B3-kieli
Kurssit 1-4: Acción 1, teksti- ja harjoituskirja. Sanomapro
Kurssit 5-8: Acción 2, teksti- ja harjoituskirja. Sanomapro

Matematiikka, yhteinen kurssi
MAY1 Luvut ja lukujonot. Otava. Painettu tai digikirja.

Pitkä matematiikka
Kurssit 2-13: Juuri 2-13. Otava.
Kurssi 14. Juuri Kertaus. Otava


Lyhyt matematiikka
Kurssit 2-8: Huippu 2-8. Otava.
Kurssi 9: Huippu Kertaus. Otava.

Kemia
Painettu tai digikirja
Kurssi 1: Mooli 1, Turpeenoja, Lehtiniemi. Otava
Kurssi 2: Mooli 2, Turpeenoja, Lehtiniemi. Otava
Kurssi 3: Mooli 3, Turpeenoja. Otava
Kurssi 4: Mooli 4, Turpeenoja. Otava
Kurssi 5: Mooli 5, Turpeenoja. Otava


Fysiikka
Kurssit 1-7: Lehto, Havukainen, ym. Fysiikka-sarja. LOPS 2016. SanomaPro

Biologia
Painettu tai digikirja.
1. kurssi BIOS1 Elämä ja evoluutio. Sanomapro
2. kurssi BIOS2 Ekologia ja ympäristö. Sanomapro
3. kurssi BIOS3 Solu ja perinnöllisyys. Sanomapro
4. kurssi BIOS4 Ihmisen biologia. Sanomapro

Maantiede
Painettu tai digikirja.
1. kurssi GEOS1 Maailma muutoksessa. Sanomapro
2. kurssi GEOS2 Sininen planeetta. Sanomapro


Historia
Painettu tai digikirja.

Kurssi 1: Historia ajassa 1, Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa, SanomaPro
Kurssi 2: Historia ajassa 3, Itsenäisen Suomen historia, SanomaPro
Kurssi 3: Historia ajassa 2, Kansainväliset suhteet, SanomaPro
Kurssi 4: Historia ajassa 4, Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys, Sanomapro
Kurssi 5: Historia ajassa 5, Ruotsin itämaasta Suomeksi, SanomaPro
Kurssi 6: Historia ajassa 6. Sanomapro
Kurssi 9: Abi Historia. Kohi, Palo, Päivärinta, Vihervä. Otava (suositus)


Yhteiskuntaoppi
Painettu tai digikirja.

Kurssi 1: 1 Jokaisen yhteiskunta, SanomaPro
Kurssi 2: 2 Jokaisen talous. SanomaPro
Kurssi 3: 3 Jokaisen maailma. SanomaPro
Kurssi 4: Foorum 4 Kansalaisen lakitieto. Otava

Katja Rannan kurssit:
Kurssi 1: Yhteiskuntatieto LOPS 2016. Tabletkoulu.
Kurssi 2: Taloustieto LOPS 2016. Tabletkoulu.
Kurssi 3: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma. Tabletkoulu.

Uskonto

Painettu tai digikirja.
Kurssi 1: Valo: Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä. Otava
Kurssi 2: Globaali kristinusko, Tabletkoulun sähköinen oppikirja (LOPS 2016)
Kurssi 3: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, Tabletkoulu.
Kurssi 4 ja 5: Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa, Tabletkoulu.

Filosofia
Painettu tai digikirja.

Kurssi 1: IDEA01 Johdatus filosofiaan. Otava
Kurssi 2: IDEA02 Etiikka. Otava
Kurssi 3: IDEA03 Yhteiskuntafilosofia. Otava
Kurssi 4: IDEA 4 Tieto, tiede ja todellisuus. Otava
Kurssi 5: Ei kirjaa


Psykologia

Kurssi 1: PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen (LOPS 2016), Tabletkoulu.
Kurssi 2: PS2 Kehittyvä ihminen (LOPS 2016), Tabletkoulu.
Kurssi 3: PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS 2016), Tabletkoulun sähköinen oppikirja
Kurssi 4: PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (LOPS 2016), Tabletkoulu.
Kurssi 5: PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2016), Tabletkoulu.
Kurssi 9: PS1-5 Psykologian kertauskirja, Tabletkoulu.

Terveystieto
Kurssi 1: Terveyden perusteet. Tabletkoulu.
Kurssi 2: Ihminen, ympäristö ja terveys. Tabletkoulu.
Kurssi 3: Terveyttä tutkimassa. Tabletkoulu.