Opiskelumaksut

Tutkintotavoitteinen opiskelu on ilmaista eli niiden opiskelijoiden, jotka opiskelevat suorittaakseen aikuislukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, opiskelu on ilmaista.

Syksyllä 2018 tai sitä aikaisemmin aloittaneiden aineopiskelijoiden aineopiskelumaksu on 50 euroa per kurssi. Kuitenkin maksimissaan 150 euroa per oppiaine.

Keväällä 2019 aloittavien aineopiskelijoiden maksu on 150 euroa. Tällä maksulla voi lukuvuoden aikana opiskella niin monta kurssia kuin haluaa.