Oppimäärän arvosanan korottaminen

Aikuislinjalla on mahdollista korottaa lukion päättötodistuksen arvosanoja. Uutta lukion päättötodistusta ei voida antaa, sen sijaan kirjoitetaan todistus oppimäärän suorittamisesta. Todistus voidaan kirjoittaa, kun oppimäärä on suoritettu alla olevan ohjeistuksen mukaan. Todistuksen numeroita voi käyttää päättöarvosanoina esim. oppilaitoksiin haettaessa.

Kun haet korottamaan oppimäärän arvosanaa, ilmoittaudu aineopiskelijaksi kotisivulla ja kerro suunnitelmistasi ilmoittautuessasi. Sovi myös tapaamisesta opinto-ohjaajan kanssa. Sinun tulee käydä näyttämässä lukion päättötodistus ja kokonaisarviointi kansliassa.

  • Äidinkieli: kurssit 2, 3 ja 5
  • A-englanti: kurssit 4, 5 ja 6
  • B-ruotsi: kurssit 4 ja 5
  • Lyhyt matematiikka: Kolme kurssia kursseista 2-6
  • Pitkä matematiikka: Neljä kurssia kursseista 3 - 9 ja kurssi 10
  • Reaaliaineet: 2 kurssia tai yksi kurssi niitä oppiaineista, joista opiskelija on tehnyt vain yhden kurssin