Seinäjoen lukion aikuislinjan historia

Presidentin allekirjoittama asetus Seinäjoen iltaoppikoulun perustamisesta annettiin 24.4.1970. Se oli toinen valtion iltaoppikoulu Suomessa. Iltaoppikoulun toiminta alkoi 1.9.1970. Rehtoriksi määrättiin vanhempi lehtori Esko Palo Seinäjoen tyttölyseosta.

Seinäjoen tyttölyseosta löytyivät tilat ja opetusvälineet. Iltaoppikoulu aloitti toimintansa kahdella keskikoulun ja yhdellä lukion aloittavalla luokalla. Opiskelijoita oli aluksi 107 ja opettajia 11. Opettajina toimivat paikkakunnan muiden oppikoulujen lehtorit ja opettajat oman työnsä ohella. Jaksolukua toteutettiin koulussa alusta alkaen hyvin kokemuksin. Lopullisessa muodossaan iltaoppikoulussa oli 6 luokka-astetta: 3 keskikoulussa ja 3 lukiossa. Ensimmäiset päästötodistukset jaettiin keskikoulusta ja lukiosta keväällä 1973.

Valtion omistama Seinäjoen iltaoppikoulu siirrettiin 31.7.1975 kaupungin omistukseen Seinäjoen yhteislyseon iltalinjaksi. Siitä tehtiin kunnallinen Marttilan lukion iltalinja, jossa oli edelleenkin 3-luokkaiset keskikouluaste ja lukio. Vuonna 1977 nimi muuttui Seinäjoen lukion iltalinjaksi. Koulu toimi nyt muodollisesti Seinäjoen lukion alaisuudessa ja sen rehtorina oli päivälinjan rehtori Matti Kujanpää.

Apulaisrehtoriksi iltalinjalle oli vuonna 1975 määrätty Kalevi Hjelt, joka toimi vuodesta 1985 lähtien aina eläkkeelle siirtymiseensä (vuoteen 1997) saakka aikuislinjan rehtorina. Vuodesta 1997 lähtien rehtorina on toiminut Seinäjoen lukion rehtori Tuula Lamminmäki. Apulaisrehtorina toimi 1997-1998 Juha Vähäpesola ja vuodesta 1998 lähtien vuoteen 2003 apulaisrehtorina toimi Liisa Vehkaoja. Hänen jälkeensä apulaisrehtoreina on toiminut Ulla Hietamäki ja Antti Järvi. Syksystä 2005 alkaen aikuislinja siirtyi täysin saman hallinnon alle kuin päivälinja.

Vuonna 1981 Seinäjoen lukion iltalinja muuttui luokattomaksi ja kurssimuotoiseksi. Syksyllä 1990 kouluviikko muuttui viisi-iltaisesta neli-iltaiseksi. Vuonna 1992 Seinäjoen lukion aikuislinja lähti mukaan Seinäjoen nuorisoasteen koulutuskokeiluun, joka vuonna 1999 laajeni alueelliseksi nuorisoasteen koulutusyhteistyöksi. Vuodesta 1994 alkaen koulun virallinen nimi on ollut Seinäjoen lukion aikuislinja.

Vuodesta 1999 lähtien Seinäjoen lukion aikuislinja on ollut myös mukana valtakunnallisessa etälukioprojektissa, jota ovat toteuttamassa Opetushallitus ja Yleisradio. Yhdessä Kauhajoen lukion aikuislinjan kanssa muodostettiin maakunnallinen Etelä-Pohjanmaan Etälukio. Nykyisin molemmat oppilaitokset järjestävät etäkursseja omina oppilaitoksinaan.