Henkilökunta ja luokat


Rehtori Tuula Lamminmäki | TL | OP
Apul.reht. Teijo Päkkilä | TP | ENA
Apul.reht. Jyrki Kuoppala | JYK | TT ja MA
Opinto-ohjaaja Kuvaja Merja | KUV | A108

Opettajat Tunnus Aine Luokka
Hakala Ville VIL UEi A213
Heikkilä Tarja HEI PSi A203
Koski Vesa VEK GEi, BIi D109
Kuoppala Jaana JAK TEi Innoaula
Kuusisto Jenni KUU ÄII, S2 B109
Kuvaja Merja MK OP A112
Muilu Mikko MUI MAI, FYI D104
Ojanen Heta HEO
TEI Innoaula
Olli Hanna OLL ES, EAB3I B103
Pekkanen Asko PEK HII, YHI A202
Pollari Virpi POL ENAI B104
Ranta Mika MIR
MAYI D104
Rintala Nina RIN RUI, RAI B105
Rutanen Marja RUT KEI, TEI D210
Salmela Tanja TAS
MABI D205
Tuominen Satu ST SA, RU B101