Aikuislinjan henkilökunta ja luokkatilat


Rehtori Tuula Lamminmäki | TL | OP
Apulaisrehtori Teijo Päkkilä | TP | ENA
Apulaisrehtori Jyrki Kuoppala | JYK | TT ja MA
Opinto-ohjaaja Elina Pöyhönen | PÖY | A108

Opettajat Tunnus Aine Luokka
Hakala Ville VIL UEI A213
Heikkilä Tarja HEI PSI A203
Koski Vesa VEK GEI, BII D109
Kuoppala Jaana JAK TEI Innoaula
Kuusisto Jenni KUU ÄII, S2 B109
Muilu Mikko MUI MAI, FYI
Olli Hanna OLL ES, EAB3I B103
Pekkanen Asko PEK HII, YHI A202
Pollari Virpi POL ENAI B104
Pöyhönen Elina PÖY OPI A108
Rintala Nina RIN RUI, RAI B105
Rutanen Marja RUT KEI, TEI D210
Sainio Anita ANS
MAI, KEI