Historia

Kuinka valita kurssit ylioppilaskirjoitusten kannalta?

JOS KIRJOITAT SYKSYLLÄ

  • juniorivuonna his1 ja his2
  • seniorivuonna his2, his3, his4 ja his6
  • abivuoden syksyllä his5 ja his9 (0,5)

JOS KIRJOITAT KEVÄÄLLÄ

  • juniorivuonna his1 ja his2
  • seniorivuonna his2 ja his3
  • abivuonna his5, his6 ja his9 (0,5 kurssia)

Kurssikuvaukset

​PAKOLLISET KURSSI
HIS01 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
HIS02 Eurooppalainen ihminen
HIS03 Kansainväliset suhteet
HIS04 Suomen historian käännekohtia

SYVENTÄVÄT KURSSIT
HIS05 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan
HIS06 Kulttuurien kohtaaminen

SOVELTAVAT KURSSIT
HIS07 Venäjän historia ja kulttuuri 1800-1900-luvuilla ja niiden vaikutukset Suomeen
HIS08 Maailma tänään Seurataan ja tutkitaan ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia ja ilmiöitä
HIS09 Kertauskurssi (0,5 ov)
HIS10 Jokilaaksot ja antiikki – eurooppalaisen kulttuurin juuret
HIS11 Taide- ja tyylihistoria
HIS12 Suuret sodat ja konfliktit
HIS13 Arjen historiaa

Opettajat

PÄI​VÄLINJA

Isomäki Veli-Pekka | VPI
Jauhiainen Marja | JAU
Pekkanen Asko | PEK
Ranta Katja | KRA

AIKUISLINJA

Pekkanen Asko | PEK​

Aikuislinjan ja päivälinjan kurssien vastaavuudet

Aikuislinjan
kurssi

Päivälinjan vastaava kurssi

Hisi01

His02

Hisi02

His03

Hisi03

His04

Hisi04

His01

Hisi05

sama