Kemia

Valintaohjeita abeille

Niiden keväällä kemiaa kirjoittavien, jotka ottavat myös Laborointikurssin KEM7, on valittavat kemiat seuraavassa järjestyksessä:
1. jaksossa KEM3
2. jaksossa KEM5
3. jaksossa KEM4 ja KEM7
4. jaksossa KEM6
Tämä järjestys siksi, että erityisesti KEM5-kurssissa on paljon hyviä töitä tehtäväksi laborointikurssilla KEM7 ja näin ehditään käydä töihin tarvittava teoria ennen töitä jolloin työt ymmärretään paremmin.
KEM4-kurssista ei niin paljoa. Näin ehditään käydä töihin tarvittava teoria ennen töitä ja ymmärretään ne paremmin.
 
Ne, jotka eivät ota KEM7-kurssia vaikka kirjoittavat keväällä, voivat ottaa KEM5-kurssin 4.jaksossa.
KEM7-kurssin käymistä suositellaan siksi, koska YO-kokeessa on kokeellisuuteen pohjautuvia tehtäviä, joita laborointikurssilla voidaan yrittää opetella. Normaaleilla kursseilla ei ehditä sellaisia töitä tehdä.

Kurssien valintaohjeita

JOS KIRJOITAT SYKSYLLÄ

  • juniorivuonna kem1-2 (kem3)
  • seniorivuonna kem3-5 (jos tarjolla kem7, kem8 ja kem 10)
  • abivuoden syksyllä kem6 (0,5 kurssia)

JOS KIRJOITAT KEVÄÄLLÄ

  • juniorivuonna kem1, (kem2)
  • seniorivuonna kem2, kem 3 (jos tarjolla kem7, kem8 ja kem 10)
  • abivuonna kem4, kem5 ja kem6 (0,5 kurssia

Opettajat

PÄIVÄ​LINJA
Rutanen Marja | RUT
Viitasaari Anu | VII

AIKUISLINJA
Rutanen Marja | RUT

Kurssikuvaukset

PAKOLLINEN KURSSI
KEM01 Ihmisen ja elinympäristön kemia

SYVENTÄVÄT KURSSIT
KEM02 Kemian mikromaailma
KEM03 Reaktiot ja energia
KEM04 Metallit ja materiaalit
KEM05 Reaktiot ja tasapaino

SOVELTAVAT KURSSIT
KEM06 Lukion keskeinen kemia (0,5 ov)
KEM07 Laborointi
KEM08 Mikrobiologia
KEM0​9 Orgaanisen kemian jatkokurssi
KEM10 Projektikurssi (ei erikseen tarjolla)

Suoritusjärjestys

​KEM1 on ehdottomasti suoritettava ensimmäisenä
KEM3 on oltava ennen KEM5-kurssia
KEM2 ja KEM4 voi tarvittaessa suorittaa milloin tahansa, tosin järkevin järjestys on numeroiden mukainen.
KEM7 vaati ainakin KEM1-kurssin, mielellään myös KEM3-kurssin pohjatiedoikseen.
KEM8 on tarjolla vain joka toinen vuosi.
KEM10 vaatii KEM1 ja KEM3-kurssit pohjatiedoikseen.