Kansainvälistämisen strategia

Yleiset tavoitteet

Kaupungin koululaitoksen kansainvälistämisstrategian mukaisesti pyrimme olemaan kaikilla osa-alueilla korkeimmalla tasolla. Arvioitavia osa-alueita ovat organisoituminen, toteuttaminen, perehtyminen, verkostoituminen, kielitietoisuus ja maailmankansalaisuus.

Toiminnalliset tavoitteet

Kaikki opiskelijat saavat kosketuksen kansainväliseen toimintaan ja ovat mukana tapahtumassa tai muussa vastavassa, jossa käsitellään kansainvälistymiseen liittyviä asioita tai näkökulmia.

Liikkuvuustavoitteemme on, että liikkuvuuteen osallistuisi noin 100 henkilöä vuosittain.

Linkki kansainvälistämisen strategiaan.