Tietopaketti kotiväelle

Poissaoloista

Opiskelijalla on läsnäolovelvoite suorittaakseen kurssinsa. Hyväksytty poissaolon syy on sairaus tai rehtorin, ryhmänohjaajan, terveydenhoitajan, lääkärin tai opettajan anta­ma lupa. Milloin lupaa ei ole voitu ennakolta pyytää, tulee opiskelijan mahdollisimman pian ilmoittaa poissaolosta ryhmänohjaajalle ja kurssien opettajille.

Mikäli opiskelija ei pääse uuden jakson alkaessa kurssin ensimmäiselle tunnille, hänen tulee olla yhteydessä opettajaan etukäteen, jotta hän ei poista opiskelijaa listalta.

Kaikki poissaolot selvitetään ja merkitään hallinto-ohjelmaan eli Wilmaan. Alaikäisen huoltaja saa viestin merkitystä poissaolosta, jonka syyn hän selvittää Wilmaan. Selvittämättömät poissaolot tai läsnäolovelvoitteen laiminlyönti johtavat jatkotoimenpiteisiin.

Koulun edustaminen esim. urheilukilpailussa tai ystävyyskouluvierailulla ei ole läsnäolovelvoitteen laiminlyöntiä.

Tiedossasi olevan pätevän syyn nojalla opiskelija voi anoa lupaa koulusta poissaolemiseen:

 • yksittäiseksi oppitunniksi ao. opettajalta
 • enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta
 • pidemmäksi ajaksi rehtorilta

Huom! Arviointiviikolla poissaolleelle ei järjestetä omaa erillistä ylimääräistä koetta. Tällöin kurssikoe suoritetaan uusintakuulustelussa. Uusinnoissa voi tehdä enintään kahden kurssin kokeen. Lomamatkat tulee suunnitella koulun loma-ajoiksi, sillä niitä varten ei voi saada lupaa poissaoloon.

Täysi-ikäinen opiskelija voi selvittää poissaolonsa joko itse tai huoltajan varmistuksella (sallimalla huoltajien pääsyn näkemään opiskelijan tiedot ja kuittamaan poissaolot Wilmassa).

Wilma-tunnuksen luominen

Junioreiden kotiväenillassa annetaan ohjeistus Wilma-tunnusten laatimiseen ja ohjelman käyttämiseen. Wilma-huoltajatunnus on voimassa, kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta. Opiskelijan suostumuksella tunnus pysyy käytössä myös täysi-ikäisyyden saavuttamisen jälkeen. Ohessa video ohjeistuksesta.

Opintojen eteneminen

Jokainen etenee omaan tahtiinsa, mutta tavallisesti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelija on suorittanut 30 kurssia, toisen vuoden jälkeen 60 kurssia ja kolmantena vuonna suoritetaan yleensä sitten puuttuvat kurssit, joita on noin 15. Jos opiskelijan kurssisuoritukset poikkeavat tästä paljon alaspäin, on aihetta selvittää syyt, mistä poikkeamat johtuvat.

Ylioppilaaksi valmistuminen

Tullakseen ylioppilaaksi opiskelijan on saatava lukion päättötodistus, jonka saa suoritettuaan vähintään 75 kurssia, joihin sisältyvät kaikki pakolliset kurssit. Lisäksi kunkin oppiaineen kursseista 2/3 tulee olla hyväksytysti (arvosana korkeampi kuin 4) suoritettu ja ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Ylioppilastutkinto

 • lukion opiskelija osallistuu kirjoituksiin suorittaakseen koko tutkinnon (ei siis suorittaakseen yksittäisen aineen kokeita)
 • edellytyksenä on, että opiskelija on opiskellut ennen kokeeseen ilmoittautumista vähintään ao. aineen pakolliset kurssit. Näin myös reaaliaineissa.
 • lyhyen kielen oppimäärästä tulee olla opiskeltuna vähintään kolme kurssia
 • kokeeseen voi rehtorin päätöksellä osallistua myös opiskelija, joka ei ole opiskellut yllä mainittuja oppimääriä, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan
 • edellytykset kokeesta suoriutumiseen
 • tutkinnon voi aloittaa keväällä tai syksyllä
 • ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana
 • hylätty pakollinen koe saadaan uusia kaksi kertaa kokeen tutkintokertaa välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana
 • hyväksytty koe saadaan uusia kerran
 • ylioppilastutkintotodistus annetaan, kun neljä pakollista koetta on suoritettu
 • ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehtona on, että kokelas saa myös lukion päättötodistuksen

- Syksyn ylioppilasjuhla on koulun juhlasalissa 5.12. klo 13:00 ja kevään 2018 ylioppilasjuhla on 2.6. klo 10:00 Areenassa.

Opinnoissa avustaminen

 • Lukio-opintojen alkuun sijoittuu yhden kurssin laajuinen junioriopo, jossa opinto-ohjaajasi ja ryhmänohjaajasi (jolla on myös oman aineensa 1. kurssi tässä ensimmäisessä jaksossa) yhdessä tutoropiskelijoiden kanssa tutustuttavat lukioon, tiloihin, toimintatapoihin, opintojen järjestelyihin jne. Tähän kurssiin sisältyy myös tietotekniikan käyttötaitojen koulutusjakso.
 • Ryhmänohjaus koko lukioaikasi ryhmänohjaajasi on sama opettaja, hän haastattelee opiskelijansa lukioaikana yksilöllisesti ja pienryhmissä sekä seuraa opintojesi edistymistä ja informoi ryhmänohjaajan tuokioissa kulloinkin ajankohtaisista asioista.
 • Kotiväkeä informoidaan koulunkäynnistä lukuvuosittain järjestettävissä infoilloissa.
 • Ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan lisäksi koululta on myös kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja aineenopettajat, jotka auttavat ja tukevat. Heidän puoleensa voi kääntyä, jos oppimista ja koulunkäyntiä hankaloittaa jokin asia, esimerkiksi jaksamisongelma tai vaikea taloustilanne.
 • Lukion ensimmäisen vuoden alussa tehdään kaikille Luki-seula luku- ja kirjoitusongelmien havaitsemiseksi. Seulan tulosten perusteella erityisopettaja kutsuu lisätutkimuksiin sellaiset opiskelijat, jotka hyötyisivät erityisen tuen suunnitelmasta, opiskelutekniikan LUE- kurssista tai tarvitsevat Luki-lausunnon YTL:aa varten ja harjoittelumahdollisuuksia ylioppilas-kirjoitusten erityisjärjestelyihin esim. pidennetyn koeajan, erillisen koetilan tms.
 • Lukio-opiskelun voit sovittaa kestoltaan 2-4 lukuvuoden mittaiseksi
 • Opiskelija voi halutessaan käydä uudelleen minkä tahansa oppiaineen kurssin, parempi arvosana jää voimaan
 • Lukion oppiaineen tason voit muuttaa pitkästä keskipitkään / lyhyeen keskusteltuasi vaihdosta ja sen vaikutuksista opinto-ohjelmaasi opinto-ohjaajan kanssa.
 • Seinäjoen lukion aikuislinjan kurssitarjotin on kaikille avoin. Lukion aikuislinjan tarjottimeen on koottu myös kaikki etäopetuksena tarjottavat kurssit. Etäkurssi opiskellaan ensimmäistä lähiläsnäolotuntia lukuun ottamatta verkossa. Kurssin aikana saat verkon välityksellä ohjausta tehtäviin opettajalta, joka tutoroi koululla kurssin lukujärjestyksen mukaisina aikoina.

Jos haluat kysyä sähköpostitse koululta jotakin, osoita se osoitteeseen: teijo.pakkila(at)seinajoki.fi