Lukion historiaa

historia.jpg

Seinäjoen lukiolla on useita edeltäjiä: Seinäjoen yhteiskoulu 1913; valtion omistama Seinäjoen yhteislyseo 1930; Seinäjoen tyttölyseo ja Seinäjoen lyseo 1944, Marttilan lukio 1975. Nykyinen lukio syntyi, kun Seinäjoen kaksi lukiota, Marttilan ja Kivistön lukiot yhdistettiin 1977, jolloin nimeksi tuli Seinäjoen lukio.

Seinäjoen yhteiskoulu syntyi 1913 paikallisesta sivistystarpeesta. Nopeasti se kehittyi yliopistoon johtavaksi kouluksi. Rauhansopimuksen perusteella 1944 perinteikäs Sortavalan lyseo siirrettiin Seinäjoelle paikalliseksi poikalyseoksi, jolloin Seinäjoen yhteislyseo muutettiin tyttölyseoksi.

Peruskoulu-uudistuksen yhteydessä 1975 paikallisten oppikoulujen keskikoululuokat erotettiin lukioistaan erillisiksi peruskoulun yläasteen kouluiksi ja valtion oppikoulujen lukioluokat yhdistettiin. Valtion ylläpitämä Seinäjoen iltaoppikoulu perustettiin 1970, ja siitä on eri vaiheiden jälkeen tullut Seinäjoen lukion aikuislinja. Iltaoppikoulun rehtorina toimi Esko Palo, ja ilta/aikuislinjan rehtorina Kalevi Hjelt. Vuodesta 1998 vuoteen 2001 apulaisrehtorin tehtäviä hoiti Liisa Vehkaoja. Nykyisin aikuislinja toimii osana Seinäjoen lukiota. Syksystä 2006 alkaen Peräseinäjoen lukio sai nimen Etelä-Seinäjoen toimipiste ja se liitettiin osaksi Seinäjoen lukiota.

Seinäjoen yhteiskoulun ja -lyseon rehtorina oli Heikki Laurinmäki. Seinäjoen lyseon rehtoreina olivat Aulis Lietoila ja Paavo Koivusalo. Seinäjoen tyttölyseon rehtoreina olivat Reino Ala-Kulju ja Matti Kujanpää, joka toimi myös Marttilan ja Seinäjoen lukioiden rehtorina. Kivistön lukion rehtorina toimi Martti Muilu. Seinäjoen lukion rehtorina toimi 1983-1997 Esko Palo. Nykyisenä (1.6.1997) lukion ja sen aikuislinjan rehtorina on Tuula Lamminmäki.