Opiskelijahuolto

Erityisopettaja

Opiskelijat voivat saada opinnoissaan erityistä tukea oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa, kuten lukemisen ja kirjoittamisen ongelmissa (lukivaikeus). Erityisopettaja opastaa opiskelijaa opinnoissaan, tekee lukiseulan kaikille junioriopiskelijoille ja laatii lukilausunnon, jos sellainen on tarpeen.

Erityisopettaja Anna-Leena Sorviston toimitilat ovat kanttiinin viereisessä toimistossa. Tavattavissa ma–ke ja pe klo 9–14. Yhteydenotto myös puhelimitse (06) 416 6416 tai 044 754 1772.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja Anne Ahosen vastaanotto on B-puolen kellarikerroksessa. Tavattavissa ma–pe klo 9.15–10.00 ja 12.15–13.00. Puh. (06) 425 5488 tai 044 425 5361 ja sähköpostiosoite: anne.ahonen@seinajoki.fi. Muina koulussaoloaikoina terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia, joista ilmoitetaan terveydenhoitajan ilmoitustaululla.

Voit varata ajan opiskeluterveydenhoitajalle sähköisesti linkistä https://seinajoki.terveytesi.fi/. Ajan varaamista varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Kuraattori

Kuraattori on lukion sosiaalityöntekijä ja opiskelijahuoltoryhmän jäsen. Kuraattorin tehtävä on auttaa ja tukea opiskelijaa erilaisissa elämäntilanteissa. Kuraattorin kanssa voi käsitellä esim. omaan kasvuun, elämänhallintaan, itsenäistymiseen tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä asioita. Pääsääntöisenä työmuotona on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Tapaamiset ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori tekee yhteistyötä opiskelijan vanhempien, lukion henkilökunnan, eri viranomaisten sekä muiden avun tarjoajien kanssa opiskelijan tarvitseman tuen turvaamiseksi.

Kuraattori Päivi Märijärven työtila on B100. Kuraattorin tavoittaa parhaiten joko puhelimitse 044 470 0466 tai sähköpostilla paivi.marijarvi@seinajoki.fi.

Opiskelijahuoltoryhmä ja kriisiryhmä

Opiskelijahuoltoryhmän muodostavat rehtori Teijo Päkkilä, opinto-ohjaajat Sanna Försti, Merja Kuvaja, Elina Pöyhönen ja Merja Laasala, erityisopettaja Anne-Leena Sorvisto, kuraattori Päivi Märijärvi sekä terveydenhoitaja Anne Ahonen. Ryhmään voidaan kutsua myös muita asian kannalta keskeisiä henkilöitä.

Sama ryhmä toimii myös koulun kriisiryhmänä. Työryhmän vetäjänä toimii rehtori, mutta ryhmän voi kutsua kokoon kuka tahansa onnettomuuden sattuessa. Jos sinua tai perhettäsi kohtaa onnettomuus tai suru, toivomme, että ilmoitat siitä rehtorille. Kriisiryhmä tukee ja helpottaa arkityötäsi.

Koululääkäri

Ajanva­raus terveydenhoitajan kautta. Vastaanotto muina aikoina kampusalueella Keskuskatu 32 I, jonne voi varata ajan numerosta 06 425 5580.

Psykologi

Jenna Talasmäki, Seinäjoen terveyskeskus, Pilari / koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Puh. 06 416 2069 tai 044 754 183.

Hammaslääkäri

Hammaslääkärin vastaanotto IX Hammashoitolassa, Keskuskatu 32. Ajanvaraus puh. (06) 425 5425.