Opiskelijakunta

Kaikki lukion opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnalle valitaan kevään vuosikokouksessa hallitus, jonka jäseniä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme opiskelijaa kultakin vuositasolta. Hallituksen tehtävä on

 • järjestää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja vapaata harrastustoimintaa,
 • tehdä ehdotus tai antaa lausunto lukion järjestyssäännöistä ja muista lukion toimintaa koskevista asioista,
 • kutsua koolle opiskelijakunnan kokous,
 • valmistella opiskelijakunnan kokouksessa esitettävät asiat ja toimeenpanna päätökset.

Opiskelijakunnan hallitus 2019-2020

 • Dariush Rahim (puheenjohtaja)
 • Roosa Harju (varapuheenjohtaja)
 • Petteri Hakala (tiedotusvastaava)
 • Roosa Lehtonen (mediavastaava)
 • Elias Heikkilä (rahastonhoitaja)
 • Sofia Mäkinen (sihteeri)
 • Uki Uurtimo (propagandavastaava)
 • Leevi Koivula (ergonomiavastaava)

Opiskelijafoorumi

Opiskelijafoorumi on luottamusopiskelijoiden, opiskelijakunnan hallituksen ja rehtoreiden tapaaminen.