Opiskelijakunta

Kaikki lukion opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnalle valitaan kevään vuosikokouksessa hallitus, jonka jäseniä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme opiskelijaa kultakin vuositasolta. Hallituksen tehtävä on

 • järjestää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja vapaata harrastustoimintaa,
 • tehdä ehdotus tai antaa lausunto lukion järjestyssäännöistä ja muista lukion toimintaa koskevista asioista,
 • kutsua koolle opiskelijakunnan kokous,
 • valmistella opiskelijakunnan kokouksessa esitettävät asiat ja toimeenpanna päätökset.

Opiskelijakunnan hallitus 2018-2019

 • Ivo Ulve (puheenjohtaja)
 • Juan Mäkinen (varapuheenjohtaja)
 • Jyri Mansikkamäki (rahastonhoitaja)
 • Mikael Kuusisto (taloudellinen vastaava)
 • Julia Kallionpää (sihteeri)
 • Henri Rajamäki (tiedotusvastaava)
 • Viljami Ollila (somevastaava)
 • Olivia Autio (ergonomiavastaava)
 • (Peräseinäjoen edustaja)

Opiskelijafoorumi

Opiskelijafoorumi on luottamusopiskelijoiden, opiskelijakunnan hallituksen ja rehtoreiden tapaaminen.