Lukiodiplomit

Useista taito- ja taideaineista voidaan suorittaa taidonnäyte, diplomi, josta saa erillisen todistuksen. Lukiodiplomien sisältö on valtakunnallisesti samanlainen kuten myös arviointikriteerit. Opetushallitus vahvistaa oppiaineittain valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen muodon.

Kuvataiteen lukiodiplomi tehdään 2. jaksossa. Tehtävät julkaistaan jo keväällä, toukokuun lopulla. Valitse kurssi kuv10. Kuvataiteessa täytyy olla neljä kurssia suoritettuna ennen diplomin aloittamista, mutta kurssin voi suorittaa myös tavallisena soveltavana kurssina. Lisätietoja antaa Tuula Muhonen.

Liikunnan lukiodiplomi aloitetaan abivuoden syksyllä, yleensä 2. jaksossa. Liikunnan lukiodiplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään 5 kurssia, joista yksi voi olla liikunnan lukiodiplomikurssi. Lisätietoja antavat Jaana Kuoppala, Jarno Ihme ja Reijo Pulli.

Musiikin lukiodiplomi Lisätietoja antaa Lajos Oláh.

Tanssin lukiodiplomi Lisätietoja antaa Johanna Huhtala.

Teatterin lukiodiplomi Diplomikurssi järjestetään vuosittain 4. jaksossa ja se sopii valittavaksi toisena tai kolmantena vuonna. Teatterin lukiodiplomikurssiin osallistuminen edellyttää kurssien ÄI13, ÄI16 ja ÄI17 suorittamista. Teatteriproduktioon osallistumista (ÄI18-20) suositellaan. Lisätietoja antaa Johanna Huhtala.

Median lukiodiplomi Opiskelijan on suoritettava ÄI12 Julkaisutoiminta ja kolme seuraavista kursseista, jotka lasketaan osaksi median lukiodiplomin suorittamista: YHT01 Yhteiskuntatieto, YHT03 Kansalaisen lakitieto, YHT06 Median vallassa, YHT07 Näin vaikutan yhteiskunnassa, AIA04 Tekstit ja vaikuttaminen. Lisätietoja antaa Marja Jauhiainen.

Puheilmaisun koe Lisätietoja antaa Tea Kallio-Isohella.

Vieraan kielen suullisen kielitaidon koe Pitkässä ja keskipitkässä kielessä suoritetaan osana suullisen kielitaidon kurssia suullisen kielitaidon koe, josta saa erillisen todistuksen. Valitse pitkän vieraan kielen kurssi 8 tai keskipitkän kielen kurssi 6.

Arviointi Lukiodiplomin suorituksen arvioi lukion opettaja yhdessä toisen arvioitsija kanssa. Lukiodiplomin suorituksesta annetaan yleisarvosana asteikolla 1-5: 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä ja 1 = hyväksytty. Numeroarvostelua voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite. Se voidaan jättää merkitsemättä lukion päättötodistukseen, jos opiskelija sitä pyytää.