Hyväksilukukäytänteitä

Muualla suoritettuja opintoja voi hyväksilukea osaksi lukio-opintoja. Tässä joitakin yhteisiä käytänteitä.


Hyväksilukua haetaan rehtorilta opintojen hyväksilukulomakkeella, johon liitetään tarpeelliset todistukset ja selvitykset. Periaatteena on, että yksi kurssi on laajuudeltaan 38 tuntia.


Autokoulu

Uusimuotoisesta autokoulusta luetaan hyväksi ½ ov TO03-kurssia. Vanhamuotoisesta autokoulusta hyväksiluetaan 31.12.2018 saakka 1 ov TO03-kurssia.


Iso- ja vanhakoulutus

Molemmista koulutuksista saa kustakin erikseen 1 ov MUU01-kurssia.


Urheiluakatemia

Voidaan hyväksilukea enintään 12 kurssia osaksi lukio-opintoja.


Valmennuskoulutus

Jos koulutus sisältää teoriaopintoja noin 38 tuntia voidaan hyväksilukea 1 ov liikunnan soveltavaksi kurssiksi.


Musiikkiopiston 3/3 tutkinnot (teoria ja soitto)

Tutkinnosta voidaan hyväksilukea MU02-kurssi, jos esiinnytään koulun tilaisuuksissa hyväksiluetaan myös MU05 ja/tai MU06


Kuvataidekoulu

Päätös ja arviointi pohjautuu kuvataiteen opettajan arvioon työnäytteiden perusteella.


Vuosi vaihto-opiskelijana

Hyväksiluku tehdään todistuksen pohjalta. Suorituksia on mahdollista hyväksilukea enintään 10 kurssia.


YLEISTÄ

Lukio-opinnoista muina kuin lukio-opintoina suoritettuina voidaan kokonaisuudessaan hyväksilukea enintään 12 kurssia.


PASSIT

Toiminnasta sennnutiimissä, luottamusopiskelijana, kehittämisryhmän jäsenenä tai muussa vastaavassa voi saada suorituksen TO03-kurssista, jos toimintaan käytetty aika ylittää 38 tuntia. Täydennä aktiivisen kansalaisen- tai kulttuuripassia ja voit hakea kurssisuoritusta rehtorilta opettajasi todennuksen pohjalta.


KOLMOISTUTKINTOLAISET

Ammatillisia opintoja luetaan hyväksi tapauskohtaisesti.


MUUT TAPAUKSET

Tiedustele rehtorilta. Päätökset tapauskohtaisesti.