Hyväksilukukäytänteitä

Yleistä hyväksiluvusta

Muualla suoritettuja opintoja voi lukea hyväksi osaksi lukio-opintoja. Tässä joitakin yhteisiä käytänteitä.

Lukio-opinnoista muina kuin lukio-opintoina suoritettuina voidaan kokonaisuudessaan hyväksilukea enintään 12 kurssia.

Hyväksilukua haetaan rehtorilta opintojen hyväksilukulomakkeella, johon liitetään tarpeelliset todistukset ja selvitykset. Periaatteena on, että yksi kurssi on laajuudeltaan 38 tuntia.

 • Autokoulu
  Uusimuotoisesta autokoulusta luetaan hyväksi ½ ov TO03-kurssia. Vanhamuotoisesta autokoulusta hyväksiluetaan 31.12.2018 saakka 1 ov TO03-kurssia.
 • Iso- ja vanhakoulutus
  Molemmista koulutuksista saa kustakin erikseen 1 ov MUU01-kurssia.
 • Urheiluakatemia
  Voidaan hyväksilukea enintään 12 kurssia osaksi lukio-opintoja.
 • Valmennuskoulutus
  Jos koulutus sisältää teoriaopintoja noin 38 tuntia voidaan hyväksilukea 1 ov liikunnan soveltavaksi kurssiksi.
 • Musiikkiopiston 3/3 tutkinnot (teoria ja soitto)
  Tutkinnosta voidaan hyväksilukea MU02-kurssi, jos esiinnytään koulun tilaisuuksissa hyväksiluetaan myös MU05 ja/tai MU06
 • Kuvataidekoulu
  Päätös ja arviointi pohjautuu kuvataiteen opettajan arvioon työnäytteiden perusteella.
 • Vuosi vaihto-opiskelijana
  Hyväksiluku tehdään todistuksen pohjalta. Suorituksia on mahdollista hyväksilukea enintään 10 kurssia.

PASSIT (lisätietoa)

Toiminnasta sennutiimissä, luottamusopiskelijana, kehittämisryhmän jäsenenä tai muussa vastaavassa voi saada suorituksen TO03-kurssista, jos toimintaan käytetty aika ylittää 38 tuntia. Täydennä aktiivisen kansalaisen- tai kulttuuripassia ja voit hakea kurssisuoritusta rehtorilta opettajasi todennuksen pohjalta.

KOLMOISTUTKINTOLAISET

Ammatillisia opintoja luetaan hyväksi tapauskohtaisesti.

MUUT TAPAUKSET

Tiedustele rehtorilta. Päätökset tapauskohtaisesti.