Korkeakouluopinnot

Lukio-opiskelujen ohella on mahdollista suorittaa korkeakouluopintoja. Ne luetaan osaksi lukio-opintoja viiteen opintoviikkoon saakka. Samoin ne luetaan hyväksi siirryttäessä opiskelemaan korkeakouluun. Opinnot ovat osittain maksullisia riippuen korkeakoulun tarjonnasta.

Jos suunnittelet korkeakouluopintoja, ota yhteyttä opinto-ohjaaja Merja Laasalaan puh 044 4700 242. Hän toimii yhteyshenkilönä korkeakouluihin ja huolehtii ilmoittautumiseen ja todistuksiin liittyvistä käytänteistä. Opiskelija voi ilmoittautua kursseille vain korkeakouluyhteistyötä hoitavan opinto-ohjaajan kautta.

Opinnot ovat pääasiassa itsenäisesti suoritettavia etäopintoja.

Seamkin tarjoamat opinnot

Linkki tarjottaviin opintoihin.

Opiskelija ilmoittautuu SeAMKin tarjoamille opintojaksoille Merja Laasalalle. Syksyllä 2019 toteutettaviin opintojaksoihin ilmoittautumiset pyydetään mieluiten 31.5.2019 mennessä ja keväällä 2020 toteutettaviin opintojaksoihin 30.11.2019 mennessä. Opinnot ovat ilmaisia.

Opinlakeuden organisoima alueellinen tarjonta

Linkki tarjontaan.

Itä-Suomen yliopiston tarjoamat opinnot

Linkki tarjontaan.

Seinäjoen kaupungin oppilaitosten opiskelijat voivat suorittaa korkeakoulukursseja myös Itä-Suomen yliopistosta.

TATin tarjoamat kurssit.

Lataa esite.

Humakin tarjoamat kurssit

Lataa esite.

Elements of AI - Tekoälyn perusteet

Lataa esite.