Globaalikasvatus

glob_2.jpg

Huom! Klikkaamalla tätä voit ladata opettajanoppaan.

Seinäjoen lukio aloitti vuonna 2010 kokeilun, jonka ideana oli toteuttaa ilmiökeskeisyyttä globaalikasvatuksessa. Tuloksena oli oppiainerajoja ylittävä Maailma ulottuvillasi -opintokokonaisuus. Kokonaisuuteen etsittiin eri oppiaineista yhteiset teemat ja hylättiin yksittäisten kurssien perinteinen etenemistapa. Ainekohtainen lukujärjestys purettiin palasiksi ja laadittiin opintojaksolle uusi yhteinen aikataulu.
Kokonaisuuden valitsevat opiskelijat suorittavat opinnot yhden kuuden viikon jakson aikana. Näin he keskittyvät yksinomaan globaaleihin kehityskysymyksiin eri näkökulmista, koska heillä ei ole silloin muita kursseja. Opinnoista saa yhteensä viisi opintoviikkoa. Opintojen tavoitteena on luoda opiskelijalle kokonaiskuva globaaleista teemoista.
Opintojakso koostuu sekä pakollisista että soveltavista kursseista, joita oppilaat kävisivät joka tapauksessa. Pakollisia ovat maantiedon Yhteinen maailma, yhteiskuntaopin Taloustieto ja uskonnon Ihmisen elämä ja etiikka. Soveltavia koulukohtaisia kursseja ovat Uskonnon ajankohtaiset kysymykset sekä Laita hyvä kiertämään - toiminnallista terveystietoa. Kaikkia viittä kurssia tarkastellaan erityisesti globalisaation näkökulmasta.