Globaali maailma - globaali vastuu

Globaalikasvatusta toteutetaan Seinäjoen lukiossa laaja-alaisina opintoina kerran lukuvuodessa, viiden eri oppiaineen kokonaisuutena, jossa yhdistävä teema on globalisaatio. Globaali maailma-globaali vastuu - kokonaisuuden valitseva opiskelija suorittaa opinnot yhden kuuden viikon jakson aikana. Opiskelijalla ei ole jakson aikana muita opiskeltavia kursseja. Opiskelija keskittyy yhden jakson ajan globaalien ilmiöiden ajankohtaisiin kysymyksiin. Opintokokonaisuudesta saa yhteensä viisi kurssia.

Globaalikasvatuksen kokonaisuus koostuu pakollisesta yhteiskuntaopin kurssista (YH3), valtakunnallisista lukion syventävistä teemaopinnoista (TO1, TO2 ja TO3) ja koulukohtaisesta soveltavasta kurssista (UE7). Kaikkia viittä kurssia tarkastellaan globalisaation näkökulmasta ja opetuksessa painotetaan YK:n Agenda 2030 tavoitteita. Opintojen tavoitteena on luoda opiskelijalle kokonaiskuva globaaleista teemoista ja rohkaista opiskelijaa aktiiviseen kansalaisvaikuttamiseen ja kehittämään työelämässä tarvittavia taitoja vapaaehtoistoiminnan kautta. Opetuksen laajempana tavoitteena on tehdä globaalikasvatus näkyväksi koko koulun arjessa.

Kurssit ja arviointi:

  • YH3 - Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (4-10)
  • TO1 - Monitieteinen ajattelu (suoritettu/hylätty)
  • TO2 - Tutkiva työskentely teknologialla (suoritettu/hylätty)
  • TO3 - Arjen osaaminen (suoritettu/hylätty)
  • UE7- Katsomusten ajankohtaiset kysymykset (suoritettu/hylätty)

Globaalikasvatusta on toteutettu Seinäjoen lukiossa vuodesta 2010 alkaen ja opiskelijoita on osallistunut opetukseen yli 250. Opetuksen tavoitteena on ollut alusta alkaen oppiainerajat ylittävä ilmiökeskeisyys. Kokoavana teemana on ollut globalisaatio. Luokattoman lukion työtavasta kokonaisuus poikkeaa siinä, että opiskelijat pysyvät yhtenä ryhmänä kuuden viikon ajan, jokainen päivä kello 8-15. Tämä mahdollistaa ryhmäytymisen, vierailut ja tutkivan oppimisen.

Vuosien aikana yhteistyötä on tehty monien kansalaisjärjestöjen kanssa ja koulu on osallistunut opetushallituksen erilaisiin kansainvälistymishankkeisiin. Pitkäaikaisin yhteistyökumppani on ollut Zimbabwen Aids-orvot Ry, jonka toiminnan tukemiseen Seinäjoen lukio on sitoutunut. Seinäjoen lukio on palkittu globaalikasvatustyöstä mm. OAJ:n Osaa & jaa-palkinnolla ja Kirkon ulkomaanavun vuoden globaalikasvattaja palkinnolla.

Globaalikasvatus

Lataa opettajan opas.

Lue Opettajalehden artikkeli.