Oppimateriaali 2018-2019

Kaikista oppimateriaaleista on hankittava VIIMEISIN PAINOS.

Huomio! Historiassa, psykologiassa, englannissa, terveystiedossa, opinto-ohjauksessa ja yhteiskuntaopissa opettajilla on käytössä eri oppimateriaalia samoilla kursseilla. Huomioikaa se hankkiessanne oppimateriaalia etukäteen. Kurssinne opettajan näette kurssitarjottimesta.

Tabletkoulun kurssin alkaessa saat kurssiavaimen, jonka avulla oikean kirjan hankkiminen on helppoa.

Oppikirjat oppiaineittain

Äidinkieli

Joko painettu tai digikirja.

Kurssit 1-9: Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus ja Särmä Tehtäviä 1-6, 8-9. Otava 2016. Huom! Ehdottomasti uusin painos.

Englanti
Joko painettu tai digikirja.
Kurssit 1-8: Karapalo Elina - Kilmer Mark - Keltto Paula - Kuusivaara Päivi - Suonio Annukka ja Päkkilä Teijo: Insights 1-8. Otava
Kurssit 9-11: Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Liisa Pinnan kurssit 3 ja 5: ENA3 Cultural Phenomena, Tabletkoulu. ENA 5 Science and the Future, Tabletkoulu.

Ruotsi, B1-kieli

Joko painettu tai digikirja.
Kurssit 1-7: Fokus. Otava.
Kurssi 8: Materiaali opettajalta (monistemaksu)

Ruotsi, A2-kieli
Kurssit 1–8: Koivunen–Riissanen–Suontaus–Fredén: Inne 1–8. Finn Lectura
Kurssi 9: Materiaali opettajalta (monistemaksu)
Kurssi 10: Materiaali opettajalta (monistemaksu)

Ranska, A2- kieli
Oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Ranska, B2-kieli
Opiskelija voi valita painetun tai digikirjan.
Kurssit 1-2: J’aime 2
Kurssit 3-4: J’aime 3
Kurssit 5-6: J’aime 4

Ranska, B3-kieli
Opiskelija voi valita painetun tai digikirjan.
Kurssit 1-2: J'aime 1. Otava
Kurssit 3-4 : J'aime 2. Otava
Kurssit 5-6: J'aime 3. Otava
Kurssi 7-8: J'aime 4. Otava
Kurssi 10: Abiranska. Otava


Saksa, A2-kieli

Kurssit 1-8: Genau 1-8. Sanomapro.

Saksa, B2-kieli
Kurssit 1-3: Ackermann, Hatakka, Kervinen, Pyykönen, Schatz: Plan D 3 (kurssi 1),
4 (kurssi 2) ja 5 (kurssi 3). Sanomapro
Kurssit 4-6 Ackermann,Hägglund-Viljanen, Kervinen: Plan D 6 (kurssi 4),
Ackermann, Kervinen, Hägglund-Viljanen: Plan D 7-8 (kurssi 5 ja 6). Sanomapro
Kurssi 7:Bär-Busse-Tolvanen-Östring-Hyypiä: Magazin.de 7 Otava
Kurssi 8: Bär-Busse-Tolvanen-Hyypiä: Magazin.de 8 Otava
Kurssit 7-8: Kultalahti-Kultalahti-Lautsila-Luukkainen: Viel Erfolg! Deutsche
Grammatik mit Übungen. Sanomapro
Kurssi 9: Materiaali opettajalta (monistemaksu)

Saksa, B3-kieli Kurssit 1-3: Bär-Paul-Tolvanen-Äijälä: Magazin.de 1-3. Otava
Kurssit 4-6 Bär-Busse-Tolvanen-Östring: Magazin.de 4, 5 ja 6. Otava
Kurssit 7:Bär-Busse-Tolvanen-Östring-Hyypiä Magazin.de 7 Otava
Kurssi 8: Bär-Busse-Tolvanen-Hyypiä: Magazin.de 8 Otava
Kurssit 7-8: Kultalahti-Kultalahti-Lautsila-Luukkainen: Viel Erfolg! Deutsche
Grammatik mit Übungen Sanomapro
Kurssi 9: Materiaali opettajalta (monistemaksu)


Venäjä B3-kieli
Kurssit 1-3: Kirsi Allén, Tatiana Batanina, Hanna-Maaria Luoto & Liisa Partonen: Ponjatno! 1. Finn Lectura
Kurssit 4–6: Kirsi Allén, Tatiana Batanina, Hanna-Maaria Luoto & Liisa Partonen: Ponjatno! 2. Finn Lectura

Venäjä B2-kieli
Painettu tai digikirja.
Kirsi Allén, Tatiana Batanina, Hanna-Maaria Luoto & Liisa Partonen: Ponjatno! 1-2. Finn Lectura

Espanja, B3-kieli
Kurssit 1 - 4: Acción 1, teksti- ja harjoituskirja. Sanomapro
Kurssit 5 - 8: Acción 2, teksti- ja harjoituskirja. Sanomapro

S2
Kurssit 1 - 6: Eloranta Niina - Lehtosaari Heidi. Kipinä. Suomea lukioon 1 - 4. Finn Lectura

Matematiikka, yhteinen kurssi
MAY1 Luvut ja lukujonot. Otava. Painettu tai digikirja.
MAOL-taulukot. Otava

Pitkä matematiikka
Painettu tai digikirja.
Kurssit 2-13: Juuri 2-13. Otava.
Kurssi 14. Pyramidi Kertauskirja syksyn kursseilla. Keväällä Juuri kertauskirja. Otava
Kurssi 16. Huippu 6 Talousmatematiikka. Otava


Lyhyt matematiikka
Kurssit 2-8: Huippu 2-8. Otava.
Kurssi 9: Huippu Kertaus. Otava.


Kemia
Painettu tai digikirja
Kurssi 1: Mooli 1, Turpeenoja, Lehtiniemi. Otava
Kurssi 2: Mooli 2, Turpeenoja, Lehtiniemi. Otava
Kurssi 3: Mooli 3, Turpeenoja, Lehtiniemi. Otava
Kurssi 4: Mooli 4, Turpeenoja, Lehtiniemi. Otava
Kurssi 5: Mooli 5, Turpeenoja, Lehtiniemi. Otava
Kurssi 6: Abikemia, Lehtiniemi & Turpeenoja. Otava


Fysiikka
Kurssit 1-7: Lehto, Havukainen, ym. Fysiikka-sarja. LOPS 2016. SanomaPro

Biologia
Painettu tai digikirja.
BIOS1 Elämä ja evoluutio. Sanomapro
BIOS2 Ekologia ja ympäristö. Sanomapro
BIOS3 Solu ja perinnöllisyys. Sanomapro
BIOS4 Ihmisen biologia. Sanomapro
BIOS5 Biologian sovellukset. Sanomapro

Maantiede
GEOS1 Maailma muutoksessa. Sanomapro
GEOS2 Sininen planeetta. Sanomapro
GEOS3 Yhteinen maailma. Sanomapro
GEOS4 Geomedia – tutki, osallistu, vaikuta. Sanomapro


Historia

Katja Rannan kurssit:

Kurssi 1: Tabletkoulu, Ihminen, kulttuuri ja yhteiskunta LOPS 2016
Kurssi 2: Tabletkoulu, Kansainväliset suhteet LOPS 2016
Kurssi 3 : Tabletkoulu, Itsenäisen Suomen historia LOPS 2016
Kurssi 4: Tabletkoulu, Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys LOPS 2016
Kurssi 5: Tabletkoulu, Ruotsin Itämaasta Suomeksi LOPS 2016
Kurssi 6: Tabletkoulu, Maailman kulttuurit kohtaavat LOPS 2016

Muut kurssit ja opettajat:
Painettu tai digikirja.

Kurssi 1: Historia ajassa 1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa, SanomaPro
Kurssi 2: Historia ajassa 2 Kansainväliset suhteet, SanomaPro
Kurssi 3: Historia ajassa 3, Itsenäisen Suomen historia, SanomaPro
Kurssi 4: Historia ajassa 4, Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys, Sanomapro
Kurssi 5: Historia ajassa 5, Ruotsin itämaasta Suomeksi, SanomaPro
kurssi 6: Historia ajassa 6. Sanomapro
Kurssi 9: Abi Historia. Kohi, Palo, Päivärinta, Vihervä. Otava (suositus)

Yhteiskuntaoppi

Katja Rannan kurssit:
Kurssi 1: Tabletkoulu Yhteiskuntatieto LOPS 2016
Kurssi 2: TabletkouluTaloustieto LOPS 2016
Kurssi 3: Tabletkoulu Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Muut kurssit ja opettajat:
Painettu tai digikirja

Kurssi 1: 1 Jokaisen yhteiskunta, SanomaPro
Kurssi 2: 2 Jokaisen talous. SanomaPro
Kurssi 3: 3 Jokaisen maailma. SanomaPro
Kurssi 4: Foorum 4 Kansalaisen lakitieto. Otava


Uskonto
Kurssi 1: Valo: Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä. Otava
Kurssi 2: Globaali kristinusko, Tabletkoulun sähköinen oppikirja (LOPS 2016)
Kurssi 3: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, Tabletkoulun sähköinen oppikirja (LOPS 2016)
Kurssi 4 ja 5: Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa, Tabletkoulun sähköinen oppikirja (LOPS 2016)
Kurssi 6: Kirjasta sovitaan kurssilaisten kanssa
Kurssi 8: Kirjasta sovitaan kurssilaisten kanssa


Filosofia

Painettu tai digikirja.
Kurssi 1: IDEA01 Johdatus filosofiaan. Otava
Kurssi 2: IDEA02 Etiikka. Otava
Kurssi 3: IDEA03 Yhteiskuntafilosofia. Otava
Kurssi 4: IDEA 4 Tieto, tiede ja todellisuus. Otava
Kurssi 5: Ei kirjaa

Elämänkatsomustieto

Kurssi 1: ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (LOPS2016) Tabletkoulu

Kurssi 2: ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (LOPS 2016) Tabletkoulu

Psykologia

Tarja Heikkilän (HEI) kurssit Tabletkoulun sähköisellä kirjalla
Kurssi 1: PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen (LOPS 2016), Tabletkoulun sähköinen oppikirja
Kurssi 2: PS2 Kehittyvä ihminen (LOPS 2016), Tabletkoulun sähköinen oppikirja
Kurssi 3: PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS 2016), Tabletkoulun sähköinen oppikirja
Kurssi 4: PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (LOPS 2016), Tabletkoulun sähköinen oppikirja
Kurssi 5: PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2016), Tabletkoulun sähköinen oppikirja
Kurssi 6: PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2016), Tabletkoulu. JOS OLET JO OSTANUT PS5 KIRJAN AIEMMIN SE KÄY MYÖS TÄLLÄ KURSSILLA.
Kurssi 9: PS1-5 Psykologian kertauskirja, Tabletkoulun sähköinen oppikirja

Laura Kalliokosken (LKA) kurssit:
Painettu tai digikirja
Kurssi 1: SKEEMA 1 (LOPS 2016) Psyykkinen toiminta ja oppiminen (Edita)
Kurssi 2: SKEEMA 2 (LOPS 2016) Kehittyvä ihminen (Edita)
Kurssi 3: PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS 2016), Tabletkoulun sähköinen oppikirja
Kurssi 4: PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (LOPS 2016), Tabletkoulun sähköinen oppikirja
Kurssi 5: PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2016), Tabletkoulun sähköinen oppikirja
Kurssi 6: PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2016)Tabletkoulu. JOS OLET JO OSTANUT PS5 KIRJAN AIEMMIN SE KÄY MYÖS TÄLLÄ KURSSILLA.

Kurssi 9: PS1-5 Psykologian kertauskirja, Tabletkoulun sähköinen oppikirja

Terveystieto

Jaana Kuoppalan ja Jarno Ihmeen kurssit 1-3
Kurssi 1: Tablet-koulu: Terveyden perusteet
Kurssi 2: Tablet-koulu: Ihminen, ympäristö ja terveys
Kurssi 3: Tablet-koulu: Terveyttä tutkimassa

Muut kurssit
Painettu tai digikirja
Bryggare, Fogelholm, Kuronen, Reinikkala, Orkovaara, Antikainen. SanomaPro.
Kurssi 1: TERVE - Lukion terveystieto 1: Terveyden perusteet
Kurssi 2: TERVE - Lukion terveystieto 2: Ihminen, ympäristö ja terveys
Kurssi 3: TERVE - Lukion terveystieto 3: Terveyttä tutkimassa
Kurssi 4: Koski, Okrovaara, Taskinen, Vertio. YO terveystieto. SanomaPro. Tehtävä- ja kertauskirja kursseille Terve 1-3.
Kurssi 5A: Fyysisen valmennuksen perusteet-materiaalipaketti. Hinta 5 euroa (vahvistamatta)
Kurssi 5B: Terveystieteen sovelluksia ym. kurssi. Materiaalipaketti 5 euroa.


Liikunta
Kurssi 10: Materiaalipaketti: Hinta 5 euroa.


Musiikki
Kurssi 1. Lukion MUSA Intro. WSOY
Kurssi 2. Lukion MUSA Suomi. WSOY tai yhteisnide molemmista kursseista

Opinto-ohjaus

18 A,B,C,G,H ja I: Tabletkoulu Opo2
17 A, B, C ja G, H, I Tabletkoulu Opo2
16 A, B, C ja D, E, F Tabletkoulu Opo2

Engees-opinnot

English

Courses 1 – 3: Liz and John Soars. New Headway Advanced Student's Book. Oxford.ISBN 978-0-19-436930-5
Course 4 - 8: Material will be handed out during the lessons.
All couses: Grammar to Go. Sanoma Pro

Psychology
Course 1: Ps1 on Mental processes and learning. Tabletkoulu

Health studies
Material will be handed out during the lessons.

History
Tabletkoulu, Kansainväliset suhteet LOPS 2016

Business studies
Material will be handed out during the lessons.

Social studies
Material will be handed out during the lessons.

Religious studies
Material will be handed out during the lessons.

Mathematics

Material will be handed out during the lessons.

Philosophy

Material will be handed out during the lessons.

Physics

Kurssi 1: Lehto, Havukainen, ym. Fysiikka-sarja. LOPS 2016. SanomaPro

Biology
BIOS1 Elämä ja evoluutio. Sanomapro
BIOS2 Ekologia ja ympäristö. Sanomapro

Geography
GEOS1 Maailma muutoksessa. Sanomapro

Chemistry
Course 1: Mooli 1, Turpeenoja, Lehtiniemi. Otava