Koululääkäri tiedottaa

Share |
16.01.2019

Tiedote Seinäjoella opiskeleville nuorisoikäisille 2. opiskeluvuoden opiskelijoille

 

Viime lukuvuoden aikana ei kaikkia toisen opiskeluvuoden määräaikaisia lääkärintarkastuksia saatu tehtyä lääkäriaikojen vähäisyyden vuoksi. Sama haaste koskee nyt elettävää lukuvuotta ja tällä tiedotteella halutaan välittää tilanne opiskelijoille tiedoksi, ja tiedotteen toimilla pyrimme sopeutumaan tilanteeseen. Tavoite on, että mahdollisuus lääkärintarkastukseen pyritään järjestämään ainakin niille opiskelijoille, jotka sen kokevat tarpeelliseksi.

 Nuorista miespuolisista toisen opiskeluvuoden opiskelijoista suuri osa on kutsuntaikäisiä ja kutsuntaikäisille tarkastus on sillä taustalla joka tapauksessa tehtävä vaikka mitään erityistä muuta tarvetta lääkärin arviolle ei olisi. Miespuoliset kutsuntaikäiset toisen opiskeluvuoden opiskelijat terveydenhoitaja kutsuu lääkärin tarkastukseen kevätlukukauden 2019 aikana. Tarkastuskäynneistä loppupää voi mennä vielä kesäkuun puolelle.

Nuorten naispuolisten opiskelijoiden osalta toimitaan seuraavasti: jos toivot lääkärintarkastusta kevätlukukauden 2019 aikana, niin ilmoita toive terveydenhoitajalle 1.2.2019 mennessä. Toiveen voi ilmoittaa terveydenhoitajalle Wilma-viestillä, puhelimitse tai sähköpostilla.  Jos et koe erityistä tarvetta lääkärintarkastukselle, niin sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos toivetta ei ole ilmoitettu, niin tämä tulkitaan siten, ettei tarvetta lääkärintarkastukselle nyt ole eikä kutsua tarkastukseen automaattisesti tule. Niille, jotka ovat toiveen tarkastuksesta ilmoittaneet, pyritään järjestämään lääkäritarkastus kevätlukukauden aikana. Osa ajoista voi mennä vielä kesäkuun puolelle. Jos nyt ei ole lääkärintarkastukselle tarvetta, mutta tarvetta lääkärin arvioon myöhemmin tulee, niin niitä tilanteita sitten terveydenhoitajan kautta selvitellään kuten tähänkin asti ja tarpeen mukaan lääkäriaikaa järjestetään.

 

 

Tuomo Ketomäki, alueylilääkäri

Seinäjoen koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
16.01.2019Koululääkäri tiedottaa
12.11.2018Kausi-influenssarokotukset 2018
26.10.2018Oppimateriaalia lainaksi