Yleistietoa ylioppilastutkinnosta

  • Opiskelija osallistuu kirjoituksiin suorittaakseen koko tutkinnon (ei siis suorittaakseen yksittäisen aineen kokeita).
  • Edellytyksenä on, että opiskelija on opiskellut ennen kokeeseen ilmoittautumista vähintään ao. aineen pakolliset kurssit tai osallistuu puuttuvien kurssien opetukseen. Näin myös reaaliaineissa.
  • Lyhyen kielen oppimäärästä tulee olla opiskeltuna vähintään neljä kurssia.
  • Kokeeseen voi rehtorin päätöksellä osallistua myös opiskelija, joka ei ole opiskellut yllä mainittuja oppimääriä, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan edellytykset kokeesta suoriutumiseen
  • Tutkinnon voi aloittaa keväällä tai syksyllä.
  • Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana
  • Hylätty pakollinen koe saadaan uusia kolme kertaa kokeen tutkintokertaa välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana.
  • Hyväksytty kokeen saa uusia rajattomasti.
  • Ylioppilastutkintotodistus annetaan, kun neljä pakollista koetta on suoritettu.
  • Muut kuin Seinäjoen lukiosta ja aikuislinjalta valmistuneet voivat ilmoittautua uusimaan aikuislinjalle, jos saleissa/luokissa on tilaa. Tällöin he ilmoittautuvat aikuislinjan aineopiskelijoiksi ja maksavat aineopiskelijamaksun sekä ylioppilastutkintolautakunnan maksut.

Maksut

Ylioppilastutkintolautakunnalle menevät maksut ovat seuraavat: perusmaksu 14 euroa opiskelijalta ja koekohtainen maksu 28 euroa.

Hyödyllisiä linkkejä

Matematiikan, äidinkielen ja reaalin osalta löytyy netistä edellisten vuosien tehtäviä ainakin osoitteesta http://portaali.internetix.fi/fi/opinnot/oppimateriaali/. Lisäksi kannattaa etsiä etenkin vieraiden kielten harjoituksia osoitteesta www.yle.fi/abitreenit. Ylioppilastutkintolautakunnan sivut löydät http://www.ylioppilastutkinto.fi/. Pisterajat.

Tutkinnon rakenne

Sinulla on ylioppilastutkinnossa pakollisena ainoastaan äidinkielen koe. Muut kolme pakollista voit valita seuraavista: vieras kieli, ruotsi, matematiikka, reaali. Näistä viimeksi mainituista yksi (mikä tahansa) jätetään pois pakollisten neljän kokeen joukosta. Riittää kun tutkintoon sisältyy pakollisena kokeena yksi A-tason koe.

Diaesitys ylioppilastutkinnosta.

ylioppilastutkinnon20rakenne_2.jpg

Lukitodistus

Jos kokelaalla on lukihäiriö ja hän tai hänen huoltajansa tai hän itse haluaa, että se otetaan kokeiden järjestelyissä huomioon, hän ottaa yhteyttä erityisopettajaan.

Päättötodistuksen saamisen ehdot

Opiskelija ei voi saada ylioppilastutkintotodistusta, vaikka hän olisi läpäissyt ylioppilaskirjoitukset, ellei hän saa lukion päättötodistusta.

Tulosten julkaiseminen

YTL julkaisee tulokset marraskuun ja toukokuun puolivälissä. Kokelas saa tulla kysymään tuloksiaan henkilökohtaisesti koulun kansliasta tai asiamies saa tulokset valtakirjaa vastaan. Tuloksia voi tiedustella kansliasta myös puhelimitse, mutta varaudu jonottamaan.

Ammatillinen koulutus ja tutkintoon osallistumisoikeus

Muu kuin lukion oppimäärän suorittanut tai sitä suorittava saa osallistua ylioppilastutkintoon, jos hän on suorittanut vähintään kaksi ja puolivuotisen ammatillisen tutkinnon tai nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa tarkoitetut yhdistelmäopinnot, joiden laajuus vastaa vähintään kahden ja puolen vuoden opintoja.